Reactie op vraagstelling beoogde coalitie

Valkenburg a/d Geul, 22 april 2018.
Raadsfractie VSP,
p/a Hekerbeekweg 66,
6301 EN Valkenburg a/d Geul.
tel: 0611567995/mailadres: jef.kleijnen@gmail.com
Aan: de fracties van AB, CDA en PGP,

 

Geachte Collegae,

N.a.v. uw vraagstelling om onze belangrijkste speerpunten aan u kenbaar te maken het
volgende. Wij zijn niet te spreken dat wij de VSP (3 zetels) als grote winnaar van de
verkiezingen in Valkenburg a/d Geul niet door u de mogelijkheid is geboden inhoudelijk mee
te spreken over de inhoud van een coalitieprogramma. Wij zullen hier t.z.t. nog zeker op
terugkomen. Toch hebben wij besloten om u hierbij onze 14 belangrijkste speerpunten te laten
toekomen. Wij gaan ervan uit dat deze dan ook voldoende aan bod komen in uw
coalitieprogramma. Dat geldt natuurlijk ook voor al de punten die wij hebben opgenomen in
ons verkiezingsprogramma ‘het roer moet om’ en de twee verkiezingsfolders die wij
verspreidt hebben.

Hieronder onze 14 speerpunten in willekeurige volgorde:
1. Huidig digitaal parkeervergunningensysteem moet op de schop en er dient
niet voor betaald hoeven te worden.
2. 1 ste twee uur gratis parkeren bij aankomst in Valkenburg.
3. Beter bereikbaar winkelcentrum Valkenburg voor mindervaliden.
4. Behoud van Polfermolen in al zijn facetten o.a. als gemeenschapshuis van
Valkenburg.
5. Terugdringen van achterkamertjespolitiek.
6. Beter onderhoud van openbare ruimte.
7. Betaalbare en levensloopbestendige woningen.
Mogelijkheid om niet rendabele hotels om te bouwen naar betaalbare en
levensloopbestendige wooneenheden
8. Zichtbaarheid van Gemeentebestuur (Raad en College) moet de komende
jaren groter worden. Bestuurders en Raadsleden moeten direct aanspreekbaar zijn.
9. Duurzaamheid en energiebesparende maatregelen i.v.m. klimaatverandering.
10. Communicatie met onze inwoners op een laagdrempelige manier.
11. Eenzaamheid aanpakken, aandacht voor laaggeletterden en verborgen armoede.
12. Evenementen en de daarbij behorende overlast onder de loep nemen.
13. Ontwikkelingen middelbaar onderwijs.
14. Aanpak van de vele onveilige situaties o.a. verkeershufters, drugsoverlast,
crimineel gedrag en asogedrag. Opening politiebureau 24/7.
Namens de raadsfractie van de VSP,
Jef Kleijnen.

 

2018 LOGO.docx