Geachte bewoners van Valkenburg a/d Geul,

Betr: onze reactie op de leugenachtige berichtgeving van wethouder Vermeer

Dat wethouder Vermeer woedend is, is volkomen begrijpelijk. Zijn falende parkeerbeleid wordt onder de loep gelegd en dat is zeer lastig​ om te verdedigen zeker in verkiezingstijd. ​
​Dat hij de bezoekers van de vele evenementen laat wegkomen met asociaal parkeren en de bewoners in m.n. Broekhem Zuid laat opdraaien voor de overlast en voor het parkeren laat betalen is natuurlijk niet uit te leggen.. Het digitaal parkeren is voor veel mensen een ramp en om niet verstoken te raken van bezoek moeten ze zich in tenenkrommende bochten wringen om de door deze wethouder gecreëerde situatie zo te gebruiken dat er in ieder geval geparkeerd kan worden​
.
​Vermeer roept wel dat dit besluit in 2012 is aangenomen door de raad maar de kraskaart is NOOIT geëvalueerd ondanks het verzoek van diverse politieke partijen, want op basis daarvan zou een beslissing genomen worden. ​ Vermeer kwam deze mensen ​tegemoet met het ​bekendmaken van een telefoonnummer, zodat ze zich toch nog altijd kunnen aanmelden. Dat er voor het aanmelden 77 cent betaald moet worden en voor het afmelden ook nog eens 77 cent, dat vertelt hij er gemakshalve maar niet bij. Op zijn Facebookbericht geeft Vermeer aan dat hij overweegt op te stappen, misschien is dit wel een verstandig besluit maar zal eerder in het kader van de verkiezingen als een klinkklare verkiezingsretoriek gezien moeten worden.

​Maar​ nu komt het. De VSP is in zijn ogen de boosdoener voor het geen antwoord kunnen geven op zijn falende parkeerbeleid. Zij zouden mensen hebben overgehaald om een, in zijn ogen, bedenkelijke brief rond te verspreiden. Dat hij deze beweringen stoelt op insinuaties is al bedenkelijk en dat hij deze beweringen ook nog eens als vaststaand feit meent te moeten hanteren is ronduit belachelijk. Deze beweringen zijn ronduit gelogen.
​Maar ja, het is verkiezingstijd en dan moet je van ​je laten horen en de trukendoos opentrekken. Gelukkig leven we in een democratie en mag een ieder zijn (nog) vrijelijke mening verkondigen, maar dat deze wethouder daar niet mee om kan gaan zegt meer over deze wethouder dan over ons bestel.

Met vriendelijke groet,

Wim Hop
Voorzitter Valkenburgse Senioren Partij