Artikel 32 RvO: Afstoten Stemlokalen VK2022

Valkenburg a/d Geul, 13 februari 2022.

 

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeekweg 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Geacht college,

 

In de wijken Broekem-Noord en Broekhem-Zuid is er nogal ophef ontstaan dat de stemlokalen Hotel Op de Boud en Gemeenschapshuis De Beemde niet meer gebruikt mogen worden als stemlokaal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen die gehouden worden op 14, 15 en 16 maart as. Deze stemlokalen zouden niet volledig toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. Hier stellen heel veel mensen vraagtekens bij omdat deze beide stemlokalen in het verleden altijd ingezet zijn bij de diverse verkiezingen. Vooral in het gemeenschapshuis De Beemde worden vele activiteiten georganiseerd voor senioren. Dit zou nog nooit tot overkomelijke problemen geleidt hebben. De alternatieve stembureaus zoals Shimano Experience Center en Hockeyvereniging Sjinborn die wel zouden voldoen aan alle eisen liggen in feite aan de rand van de bebouwde kom. Dat levert weer een hoop problemen op voor mensen (senioren) die geen vervoer hebben en gewend waren om te voet naar het stembureau te gaan. Het uitgangspunt is dat we toch willen dat zoveel mogelijk mensen gebruik gaan maken van hun stemrecht.

 

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:

  • Is het college bereid om toch nog een te bekijken of de stemlokalen Hotel Op de Boud en Gemeenschapshuis De Beemde (middels aanpassingen) als stemlokaal ook ingezet kunnen worden bij de komende gemeenteraadsverkiezingen?
  • Of is het misschien mogelijk om de stemlokalen Hotel Op de Boud en Gemeenschapshuis De Beemde in te zetten naast de andere stembureaus voor mensen die hier wel gebruik van willen en kunnen maken?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.