Artikel 32 RvO: Alternatieve vlakfietsroute

Valkenburg a/d Geul, 23-06-2020.

 

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeekweg 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Geacht college,

 

Wederom willen nogmaals uw aandacht vragen voor het gedeelte van de vlakfietsroute dat loopt vanaf het Walramplein langs de Betsy Perklaan richting de Oosterweg. Dit pad is gewoon veel te smal (zeker tijdens deze Coronacrisis). Van oudsher is dit altijd al een voetpad geweest. O.a. bewoners van de Betsy Perklaan ergeren zich mateloos aan het veelal schofterige gedrag van vele wielrijders, mountainbikers, elektronische fietsers en scooters die hier dagelijks passeren. Ouderen worden gewoon aan de kant gedrukt en als je als voetganger niet snel genoeg schuift wordt je veelal voor rotte vis uitgemaakt. Zelfs kinderen zijn bang om op het naastgelegen trapveldje een balletje te trappen. Ik ben daar zelf een aantal malen polshoogte gaan nemen. En als je dit aanschouwt dan valt je niets meer in.

 

Het beste zou zijn dat er op zeer korte termijn gekeken zou worden naar een alternatieve route voor fietsers en van het huidige pad weer een voetgangerspad te maken. Dit zou mogelijk moeten zijn als je kijkt naar de volgende alternatieve route. Je zou de fietsers als ze bij Hotel Walram aankomen naar rechts kunnen laten fietsen, dan via Het Bat op het einde links een stukje de Burgemeester Henssingel op en dan rechts op het geasfalteerd pad om het  voetbalterrein van V.V. Walram heen richting Oosterweg waar ze dan rechts afkunnen slaan om weer op de oorspronkelijke route terecht te kunnen komen (zie bijlage plattegrond). Tevens moet dan wel een duidelijke bebording komen dat deze alternatieve route niet alleen gebruikt mag worden door fietsers, maar ook door voetgangers, waar fietsers terdege rekening mee dienen te houden.

 

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:

  • Wanneer kunnen wij het antwoord van het college tegenmoet zien op de brief van bewoners Betsy Perklaan?
  • Is het college bereid om te bekijken om te komen tot een alternatieve route voor fietsers zoals hier boven omschreven? Zo ja, is het college dan bereid om op deze alternatieve route duidelijke bebording aan te brengen dat dit pad zowel voor voetgangers en fietsers bestemd is?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.