Artikel 32 RvO: Bomen snoeien

Valkenburg a/d Geul, 15 april 2021.

 

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeekweg 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Geacht college,

 

Betreft vervolgvragen beantwoording college snoeiwerkzaamheden bomen d.d. 12 maart 2021 n.a.v. onze vragen d.d. 3 maart 2021.

Wij zijn als VSP bij lange na niet te spreken hoe de snoeiwerkzaamheden van de platanen op de Hekerbeekweg hebben plaatsgevonden. Het lijkt wel of ze deze bomen geaaid hebben. Er zijn wat rotte takjes verwijdert. En dat was het. Wel met groot materiaal zoals een kolossale hoogwerker komen aanzetten, waarvan iedereen dacht en nu gaat het eindelijk gebeuren en dan krijg je dit als resultaat. Deze bomen zijn zo reusachtig groot geworden en veroorzaken veel overlast, zodat ze ook drastisch aangepakt moeten worden. Als je kijkt hoe de platanen op het industrieterrein ‘De Valkenberg’ teruggesnoeid (kandelaberen) zijn, dan is hier gewoon sprake van het verschil van dag en nacht. Er wordt hier ons inziens gewoon met twee maten gemeten!!!! Waarom is men niet overgegaan tot het kandelaberen van deze bomen vragen wij ons af.

 

N.a.v. de vraag of het overlastgevend groen achter de aanleunwoningen Oosterbeemd (huisnummer 11 t/m 15) waar oudere mensen wonen die onze samenleving mee opgebouwd hebben krijgen wij als antwoord dat dit gepland is in het najaar van 2021. Heb al zo’n half jaar geleden wethouder Vankan hier om verzocht. Kan er nu daadwerkelijk niet zorg gedragen worden om het overlast gevende groen daar ter plaatse zo gauw als mogelijk even terug te snoeien, zodat de bewoners (senioren) weer een optimaal woongenot hebben.

 

Wat wij ook al vaker onder uw aandacht gebracht hebben is de plataan bij de sporthal ‘De Bosdries’ en BBC De Kilo in Berg en Terblijt. Na jarenlang aan de bel getrokken te hebben is deze boom ook gesnoeid, maar vraag niet hoe. Ook hier is een kolossale hoogwerker ingezet, met als beschamend resultaat dat er wat rotte takjes van de onderkant van de boom verwijdert zijn. Bij de sportbal ‘De Bosdries’ en BBC De Kilo in Berg en Terblijt is er al jarenlang sprake van wateroverlast op de platte daken door vallende bladeren van de plataan. Vooral als er een stortbui plaatsvind is het gewoon rampzalig. Putjes raken verstopt. En dan moet je maar weer een paar vrijwilligers zien te vinden om het dak op te kruipen en bereid zijn deze schoon te maken. Bij BBC De Kilo heeft dit meerdere malen geleidt tot waterschade in het gebouw (o.a. het plafond) met alle nadelige gevolgen vandien.

En als je dan bij een verzekering aanklopt, dan is er in eerste instantie ook nog sprake van een eigen risico. Wil je dit probleem op een goede manier oplossen dan willen wij u indringend verzoeken om deze plataan op zijn minst te kandelaberen.

 

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:

  • Is het college alsnog bereid voor het einde van de snoeiperiode dit voorjaar over te gaan tot terugsnoeien/kandelaberen van de bomen Hekerbeekweg, maar dan wel op een fatsoenlijke manier?
  • Is het college alsnog bereid er zorg voor te dragen dat het overlast gevende groen achter de aanleunwoningen Oosterbeemd (huisnummers 11 t/m 15) alsnog drastisch teruggesnoeid wordt voor het einde van de snoeiperiode dit voorjaar?
  • Is het college alsnog bereid voor het einde van het snoeiseizoen dit voorjaar over te gaan tot het kandelaberen van de plataan bij de sporthal ‘De Bosdries’ en BBC De Kilo in Berg en Terblijt?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.