Artikel 32 RvO: Bomen snoeien Hekerbeekweg

Valkenburg a/d Geul, 1 april 2022.

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeekweg 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

Geacht college,

Het is gewoon niet meer uit te leggen aan de bewoners van de Hekerbeekweg. Op heel veel plaatsen in onze gemeente zie je dat er flinke snoeiwerkzaamheden verricht worden aan o.a. platanen. Maar op de Hekerbeekweg schijnt dit niet mogelijk te zijn. De platanen zijn zo reusachtig groot geworden en veroorzaken veel overlast, zodat ze ook drastisch aangepakt dienen te worden. Er wordt hier ons inziens gewoon met twee maten gemeten!!!! Waarom gaat u gewoon niet over tot drastisch terugsnoeien of kandelaberen van deze bomen vragen wij ons af. Wil je dit probleem op een goede manier oplossen dan willen wij u indringend verzoeken om deze platanen op zijn minst drastisch terug te snoeien of te kandelaberen.

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:

  • Kunt u ons nu eens aangeven waarom u niet wil overgaan tot het terugsnoeien/kandelaberen van de platanen Hekerbeekweg?
  • Is het college alsnog bereid voor het einde van de snoeiperiode dit voorjaar over te gaan tot terugsnoeien/kandelaberen van de bomen (platanen) Hekerbeekweg, maar dan wel op een fatsoenlijke manier?

Namens de raadsfractie van de VSP,

Jef Kleijnen.

Foto1. Gesnoeide platanen in Broekhem Zuid. Foto 2 zo staan de platanen op de Hekerbeekweg er al jarenlang bij.