Artikel 32 RvO: Bomen Snoeien

Valkenburg a/d Geul, 3 maart 2021.

 

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeekweg 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Geacht college,

 

Belofte maakt schuld!!!!!!!

Via een app-bericht 28 augustus 2020 heeft wethouder Carlo Vankan mij laten weten dat de platanen in de Hekerbeek teruggesnoeid zouden worden najaar/wintertijd. Op woensdag 17 februari jl. heb ik hem hieraan herinnert en krijg ik als antwoord dat het opstaat voor dit jaar. Heb hem toen aangegeven dat dit niet klopt en dat het dus nog dit voorjaar dient te gebeuren. Heb daarna geen enkele reactie van de wethouder in deze mogen ontvangen.

 

Wij hebben u in het recente verleden als VSP meerdere malen erop gewezen dat wij nogal wat klachten krijgen van mensen over het niet goed onderhouden/snoeien van bomen. Wij krijgen vooral klachten over het niet goed terugsnoeien van bomen Hekerbeekweg, op het Berkelplein (voor de flatgebouwen Oosterbeek en Ignatius), Napoleonstraat en de Pastoor Sartonstraat. Er wordt geklaagd over afbrekende takken, bomen tekort op bebouwing, ect. ect.

 

Ook heb ik recentelijk nog een klacht doorgegeven van overhangend groen achter de aanleunwoningen Oosterbeemd huisnummers 11 t/m 15. Bewoners vragen of dit een keer wat teruggesnoeid zou kunnen worden. Wat ons betreft is dit toch niet teveel gevraagd. Het gaat hierover oudere bewoners die hun woongenot hierdoor aangetast zien.

 

Je zou bij de bomen op het Berkelplein en de Hekerbeekweg de snoeitechniek kandelaberen kunnen toepassen. Dat betekent dus dat alle hoofdtakken zwaar ingekort worden.

 

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:

  • Is het college bereid alsnog dit voorjaar (tijdens de snoeiperiode) over te gaan tot het terugsnoeien/kandelaberen van de bomen Hekerbeekweg (zoals door wethouder Vankan beloofd), maar ook op het Berkelplein (voor de flatgebouwen Oosterbeek en Louis Eliasstraat), Napoleonstraat en de Pastoor Sartonstraat?
  • Is het college bereid er zorg voor te dragen dat het overlast gevende groen achter de aanleunwoningen Oosterbeemd (huisnummers 11 t/m 15) drastisch teruggesnoeid wordt?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.