Artikel 32 RvO: Booster Locatie

Valkenburg a/d Geul, 19 december 2021.

 

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeekweg 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

 

Geacht college,

 

 

M.b.t. tot de boosterprik i.v.m. het Coronavirus zijn wij door diverse mensen benaderd. Zij deden het indringende verzoek aan ons of er geen mogelijk bestond of er in Valkenburg a/d Geul ook de boosterprik gezet kan worden. Dit vanwege het feit dat het ontzettend druk is op de locaties waar nu de boosterprik gehaald moet worden. In onze gemeente wonen veel (kwetsbare) ouderen, die toch nog een hele reisafstand moeten afleggen, om vervolgens bij een overvolle locatie terechtkomen, waar men de boosterprik kan laten zetten. Soms zien deze mensen door de bomen het bos niet meer. Ook lopen zij vast als zij een afspraak willen maken voor de boosterprik. Digitaal levert dit nogal wat problemen op, maar om telefonisch een afspraak te maken is gewoon heel moeilijk, zelfs niet meer mogelijk. Tevens is het van het allergrootste belang dat de boosterprik vooral bij kwetsbare en ouderen zo snel als mogelijk gezet gaat worden.

Want de Omicronvariant verspreidt zich snel en de huidige vaccins zouden minder effectief zijn tegen het virus. Een boosterprik zou hier uitkomst kunnen bieden. Er is dus geen tijd te verliezen.

 

Ook ziekenhuizen, zorginstellingen en seniorenorganisaties zijn hier zeer bezorgd over. Zeker nu men vreest dat de Omicronvariant zich snel aan het uitbreiden is. Het is niet voor niets dat wij vanaf vandaag weer met een verregaande lockdown te maken krijgen. Wij zien bv. de Polfermolen in Valkenburg als een geschikte locatie om de boosterprik te laten zetten, maar het mag natuurlijk ook een of meerdere andere locaties zijn. Zeker voor onze senioren.

 

Er zouden hier door u als college op zeer korte termijn afspraken over gemaakt kunnen worden o.a. met de GGD, huisartsenpraktijken en de zorginstellingen. Ook zou je het afsprakensysteem dan op een veel laagdrempeliger wijze kunnen toepassen.

 

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:

  • Bent u bereid om er zorg voor te dragen dat de Boosterprik (voor senioren) ook op een of meerdere locaties in onze gemeente gezet kan worden?
  • Zo, ja bent u dan bereid om op zeer korte termijn hierover in overleg te treden met de GGD, huisartsenpraktijken en de zorginstellingen?
  • Bent u dan ook bereid om er zorg voor te dragen dat op een laagdrempelige manier deze boosterprik gehaald kan worden, zonder het moeten maken van een afspraak via een ingewikkeld systeem?
  • Bent u bereid mensen een helpende hand te bieden als zij vastlopen om een afspraak te maken voor een boosterprik?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.