Artikel 32 RvO: Corona tegemoetkomingen

Valkenburg a/d Geul, 6 december 2021.

 

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeekweg 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

 

Geacht college,

 

U heeft vorig jaar het besluit genomen om inwoners met een uitkering en hun gezinsleden vanaf 13 jaar gratis mondkapjes te verstrekken, dit was mogelijk op grond van de Participatiewet. Dit o.a. naar een verzoek van de VSP. Er zijn toen 2000 mondkapjes beschikbaar gesteld. Ieder gezinslid van 13 jaar of ouder heeft  toen eenmalig twee neutraal gekleurde stoffen, herbruikbare mondkapjes kunnen ontvangen.

 

Nu wij nog steeds met het vreselijke Coronavirus te maken hebben en er ook zelfs in scholen, dus ook de bassischolen vanaf groep 6 ook mondkapjes gedragen dienen te worden, hierdoor mensen met een smalle beurs wederom met extra kosten opgezadeld. En dit in een tijd dat de inflatie met maar liefst 5,6% gestegen is. Daarom vinden wij als VSP dat er opnieuw gratis mondkapjes verstrekt moeten worden aan mensen met een uitkering en hun gezinsleden vanaf 10 jaar.

 

Volgens een advies van het ministerie van Volksgezondheid zouden mensen met lichte klachten steeds meer een Covid zelftest moeten gaan doen. Ook hier worden mensen met extra financiële kosten opgezadeld. En dit in een tijd dat het leven steeds duurder wordt en de prijzen de pan uit rijzen. Een zelfstest kost zo’n € 3. Wij als VSP vinden dat er gekeken moet worden, eventueel in samenspraak met de landelijke overheid of deze zelftest niet gratis verstrekt moeten worden aan onze inwoners. Want als mensen dit zelf moeten betalen, bestaat de kans dat er mensen zijn die dat niet gaan doen.

 

 

Dit zou dan ook eens een negatieve uitwerking kunnen hebben op het hele gezondheidsgebeuren i.v.m. Corona. En dat laatste moeten wij toch niet willen.

 

Wij zijn de mening toegedaan dat het verstrekken van gratis mondkapjes en Covid zelftesten past binnen het bestrijden van de armoede binnen onze gemeente.

 

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:

Namens de raadsfractie van de VSP,

  • Bent u bereid om opnieuw gratis mondkapjes te verstrekken aan mensen met een uitkering en hun gezinsleden vanaf de leeftijd van 10 jaar?
  • Bent u bereid om in contact te treden met de landelijke overheid om te bekijken of mogelijkheden zijn of mensen met een uitkering in het bezit gesteld kunnen worden van Covid zelftesten?
  • Bent u eventueel zelf bereid om mensen met een uitkering te voorzien van Covid zelftesten?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.