Artikel 32 RvO: Croix de Bourgogne

Valkenburg a/d Geul, 19 januari 2022.

 

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeekweg 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

 

Geacht college,

 

De projectontwikkelaar die Croix de Bourgogne met zijn twee lelijke  dependances wil bouwen heeft op 24 december 2021 een gewijzigde (vereenvoudigde) bouwvergunning ingediend. Het zou hier gaan om een financiële afweging. Meer duidelijkheid ontbreekt hier verder over.

De VVD fractie heeft hier ook al informatieve vragen over gesteld.

Maar in tegenstelling tot de VVD vinden wij als VSP dit prestige project totaal overbodig. Dit hebben wij al meerdere malen aan u kenbaar gemaakt, zelfs met het indienen van een motie die door de raadsfracties van VVD, AB, CDA en PGP werd verworpen. In 2009 heeft de raad een besluit genomen om het voormalige hotel Croix de Bourgogne te herbouwen. Maar toen was er nog geen enkele sprake van de bouw van een Geulpoort en de twee dependances van Croix de Bourgogne. Tevens zou Croix de Bourgogne een dependance worden van het Jezuïeten klooster Boslust als dat een hotelfunctie zou krijgen. Dit is nu niet meer van toepassing. Men is nu inmiddels 4,5 jaar bezig met dit zinloze project en het wordt altijd maar op de lange baan geschoven.

 

Wat ons betreft zou het Th. Dorrenplein zijn gezellige pleinfunctie zoals het nu is moeten behouden. Heel veel mensen in onze gemeente zien de herbouw van Croix de Bourgogne helemaal niet zitten. Zeker niet na de watersnoodramp. Al weer een bouwput met alle negatieve gevolgen vandien in het centrum is een veel gehoorde opmerking. Ook is hier wat ons betreft sprake van hoogmoedswaanzin. Het zou goed zijn om eens met beide benen op de grond te blijven staan. Wat moeten wij nu nog met zo’n hotel. Daar staat echt niemand op te wachten.

Tevens zou je door het herbouwen van Croix de Bourgogne, zeker met zijn dependances, het uitzicht behoorlijk beperken. Dit uitzicht is al beperkt door het realiseren van de Geulpoort. In plaats van het terugbrengen van een Hotel zou men er beter aan doen om de Kei en de kiosk terug te plaatsen op het Th. Dorrenplein. De kiosk zou gebruikt kunnen worden door o.a. Valkenburgse muziekgezelschappen om hier regelmatig optredens te verzorgen. Tegen de lelijke gevel van de kop Dr. Erensflat zou men naar Heerlens voorbeeld een muurschildering kunnen aanbrengen met als typische Valkenburgse onderwerpen de blokbrekers en/of de bokkenrijders (natuurlijk in overleg met de VVE).

 

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:

  • Is het college bereid om er zorg voor te dragen dat de herbouw van Croix de Bourgogne/dependances alsnog niet gaat plaatsvinden, zeker na de aanvraag van een gewijzigde (vereenvoudigde) bouwvergunning?
  • Is het college bereid dat de Kei waar heel veel mensen aan hechten om die terug te plaatsen op het Th. Dorrenplein?
  • Is het college bereid er zorg voor te dragen dat tegen de lelijke gevel van de kop Dr. Erensflat naar Heerlens voorbeeld een muurschilderij aangebracht wordt met als typische Valkenburgse onderwerpen de blokbrekers en/of de bokkenrijders en hierover in overleg te treden met de VVE?
  • Is het college bereid om er zorg voor te dragen dat er een kiosk op het Th. Dorrenplein geplaatst wordt?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.