Artikel 32 RvO: Dorpsstraat Sibbe Overlast

Valkenburg a/d Geul, 19-10-2020.

 

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeekweg 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Geacht college,

 

Wij zijn benaderd door diverse bewoners van de Dorpstraat in Sibbe m.b.t. verkeersoverlast in hun straat. Ook zijn wij een aantal malen ter plaatse gaan kijken. Wat is er aan de hand. Sinds enkele jaren is er heel veel overlast van druk verkeer in de Dorpstraat waar ook een maximum snelheid van 30 kilometer geldt. Dit zou voornamelijk te maken hebben met de slechte inrichting van de  Sibberkerkstraat. Vooral vrachtverkeer en landbouwverkeer vermijden de te smalle Sibberkerkstraat. Dus alle zwaar verkeer dendert door de Dorpstraat met alle desastreuze gevolgen. Er is sprake van wegverzakkingen, scheuren in het wegdek en scheuren in de huizen. Met name de huizen huisnummers: 4-6-8. Dit zijn huizen van omstreeks 1885 met weinig funderingen en er is sprake van een zeer slecht wegdek. Bij langsrijdend zwaar verkeer trillen alle ramen en deuren in de huizen. Volgens bewoners is de renovatie van het riool en wegdek zo’n 10 jaar geleden niet goed uitgevoerd.

 

Tijdens het oogst en mestseizoen is het een grote racebaan voor landbouwvoertuigen.

Afgelopen weken is er meerdere keren sprake geweest van overlast. Deze overlast wordt in de buurt al betiteld als: ‘laag overvliegende tractoren’.

 

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien.

  1. Is het college bereid om het ondergronds wegdek te vervangen/opnieuw asfalteren (vanaf Dorpstraat huisnummer 2 t/m huisnummer 8)?
  2. Is het college bereid om te onderzoeken of het mogelijk is om eenrichtingsverkeer Dorpstraat/Sibberkerkstraat in te stellen als oplossing voor de knelpunten en zodoende ook een trottoir aangelegd kan worden in de Dorpsstraat?
  3. Is het college bereid een trillingsonderzoek te laten doen Dorpsstaat huisnummer 2 t/m huisnummer 8 (tijdens het oogst en mestseizoen)?
  4. Is het college bereid om te bekijken of er verkeersremmende maatregelen getroffen kunnen  worden in de Dorpstraat?
  5. Is het college bereid om er zorg voor te dragen dat er handhavend opgetreden wordt tegen weggebruikers die de verkeersregels aan hun laars lappen?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.