Artikel 32 RvO: Flitspalen

VSP wil dat gemeente Valkenburg a/d Geul mobiele flitspalen aanschaft om snelheidsduivels aan te pakken.

 

Valkenburg a/d Geul, 17 november 2021.

 

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeekweg 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

 

Geacht college,

 

Zoals u ongetwijfeld weet worden wij steeds meer geconfronteerd met automobilisten die zich niet houden aan de gehanteerde maximum snelheden die van toepassing zijn op de diverse wegen in heel Valkenburg a/d Geul. Wij hebben het hier niet over verkeersdeelnemers die enkele kilometers te hard rijden, nee wij hebben het hier over snelheidsduivels die totaal respectloos zijn en met zeer hoge snelheden over onze wegen scheuren. Aan verkeersremmende maatregelen hebben zij totaal geen boodschap. Het is gewoon een regelrechte bedreiging van de veiligheid op onze wegen in heel onze gemeente. Het zijn gewoon teveel wegen om op te noemen. Wij vinden het de allerhoogste tijd dat deze verkeershufters keihard aangepakt gaan worden. Gewoon door ze keihard te raken in hun portemonnee.

 

Wij worden overstelpt met klachten van mensen die zich in de openbare ruimte niet meer veilig voelen, vanwege het verkeershufterig bedrag. Ons is ter ore gekomen dat een aantal gemeenten in Parkstad een onderzoek willen laten doen of het financieel en juridisch haalbaar is om zelf mobiele flitspalen aan te schaffen. Nu is het zo dat het Openbaar Ministerie bepaalt waar flitspalen komen. Dit in overleg met de politie, gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat. De voorwaarden hiervoor zijn behoorlijk stevig. Het is het Centraal Justitieel Incassobureau die de boetes int. Het geld gaat dan naar de landelijke schatkist. Door eventueel in samenspraak met andere gemeentes zou een Haagse lobby gevoerd moeten worden onder de noemer meer vrijheid voor gemeenten met als uitgangspunt om zelfs mobiele flitspalen aan te schaffen, deze te plaatsen en de opbrengsten in eigen kas te houden.

 

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:

  • Bent u bereid een onderzoek op te starten of het haalbaar is om zelfs mobiele flitspalen aan te schaffen?
  • Ben u bereid om aan te sluiten bij het onderzoek hierna van diverse gemeenten in Parkstad?
  • Bent u bereid om hierover ook in contact te treden met de gemeenten in het Heuvelland?
  • Bent u bereid om samen met andere gemeenten hier een lobby voor op te starten richting de landelijke overheid in Den Haag?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.