Artikel 32 RvO: Gedateerd bord Sint-Jansbron

 

Valkenburg a/d Geul, 15 oktober 2021.

 

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeekweg 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Valkenburg a/d Geul.

 

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Geacht college,

 

Op 24 maar jl. hebben wij als VSP in de rondvraag van de raadsadviescommissie EFTR de slechte toestand en verouderd bord bij de St. Jansbron aan de orde gesteld. Het houten bord met daarop de vermelding dat op die plek de St. Jansbron ontsproten is, is gewoon aan vervanging toe. Het is een bezienswaardigheid langs het drukke wandelpad/fietspad Oosterweg. Er is toen gevraagd of dit bord vervangen kon worden door een nieuw bord of paneel. Wethouder Carlo Vankan gaf toen aan dat dit een goede suggestie was. Hij zou hierover in overleg treden met de Kunst en Cultuurraad Valkenburg (KCR) omdat de KCR wellicht meer mogelijkheden heeft en het feit dat de gemeente alleen maar metalen borden heeft. De wethouder gaf ook nog expliciet aan dit niet op de lange baan te schuiven.

 

Tot nu toe is het verweerde bord nog niet vervangen. Maar wij zijn nu wel al zo’n kleine  7 maanden verder. Het geheel ligt er troosteloos bij en het is gewoon een aanfluiting. Zeker als je in 2019 uitgeroepen bent tot wandelgemeente van Nederland, dan moet je een pareltje zoals de St. Jansbron gewoon koesteren en niet zo laten verwaarlozen.

 

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:

  • Kan het college ons aangeven waarom het oude verweerde bord bij de St. Jansbron nog steeds niet vervangen is?
  • Is wethouder Vankan inmiddels in overleg getreden met de KCR? Zo ja, wat zijn de uitkomsten van dit overleg? Zo nee, waarom heeft dit overleg nog niet plaatsgevonden?
  • Kan het college er zorg voor gaan dragen dat het oude verweerde bord op zeer korte termijn vervangen wordt door een ander bord of paneel?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.