Artikel 32 RvO: Geen fusie Ambulance

Valkenburg a/d Geul, 12 januari 2022.

 

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeekweg 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 06-11567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

 

Geacht college,

 

Zoals u ongetwijfeld vernomen heeft wil de GGD Zuid Limburg gaan besluiten om de Zuid-Limburgse Ambulancedienst te privatiseren en fuseren met de Noord-Limburgse Ambulancedienst. Hierbij vrezen wij dat de zeggenschap om te beslissen over de grote lijnen van de Ambulancedienst bij de Zuid-Limburgse gemeenten wordt weggehaald.

In Noord-Limburg kan men al zien waar dit toe leidt. De vereiste aanrijtijden zouden niet gehaald worden. Bij vergelijkbare problemen in Zuid-Limburg kunnen gemeentes wel nog ingrijpen. De keuzes voor extra uitrijposten, eerst Gulpen-Wittem en daarna Parkstad, waren keuzes van de GGD Zuid-Limburg, met een verantwoordelijk bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten.

 

Wij als VSP spreken onze grote zorgen uit als de vereiste aanrijtijden niet gehaald zouden worden dat dit tot onoverkomelijke situaties zal leiden. Zeker in een toeristenplaats zoals Valkenburg a/d Geul met zijn specifieke infrastructuur wat betreft het publieke domein. Ook hebben wij vernomen dat het behoud van de Ambulancedienst als publieke voorziening van de GGD geen onverantwoordelijke financiële risico’s met zich meebrengt, aangezien deze door de zorgverzekeraars worden gefinancierd. Het zal u toch ook bekend moeten zijn dat de privatisering van de zorg de afgelopen jaren tot veel problemen m.b.t. tot de kwaliteit van de zorg heeft geleidt. Ook het college van B & W in Heerlen en de Provinciale Staten van Limburg zijn tegen de privatisering en fusie van de Zuid-Limburgse met de Noord-Limburgse Ambulancedienst.

 

 

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:

  • Bent u het met ons eens dat Ambulancedienst als publieke voorziening behouden moet blijven?
  • Bent u bereid er zorg voor te dragen dat er niet ingestemd wordt vanuit onze gemeente met het voornemen om de Zuid-Limburgse Ambulancedienst te privatiseren en te fuseren met de Noord-Limburgse Ambulancedienst?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.