Artikel 32 RvO: Horeca Opleiding Valkenburg

Valkenburg a/d Geul, 6 januari 2022.

 

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeekweg 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

 

Geacht college,

 

Recentelijk hebben wij vernomen dat er een horecaopleiding zou komen in een oude school nabij kasteel Eyckholt in Roosteren. Wij weten dat een vergelijkbaar plan ook in het recentste verleden in Valkenburg heeft gespeeld.

Er werd een FoodLab Limburg-concept opgestart per september 2019 in Valkenburg. De BBL-opleidingen Kok en Gastheer zouden door docenten van het VISTA college samen met medewerkers van verschillende hotels en restaurants op locatie worden gegeven. Het zou een mooie aanvulling op de hospitality-stroming van het Stella Maris College in Broekhem-Noord vormen.

De nieuwe opleiding was in eerste instantie bedoeld voor mensen die al in de horeca werken, maar nog geen diploma hadden. Op deze manier kregen zij alsnog de mogelijkheid om dat diploma binnen te halen, waardoor zij meer kans maakten op de arbeidsmarkt. De opleiding zou een half tot twee jaar duren, een reguliere horecaopleiding drie tot vier jaar.

Diverse gerenommeerde hotels en restaurants in Valkenburg zouden mee doen aan die opleiding. Veel bedrijven zitten te springen om gekwalificeerd personeel zeker in deze Coronacricis waar een groot tekort opgetreden is om goed personeel te krijgen.

De VSP verwacht dan ook dat we op deze manier iets kunnen doen aan de krapte op die arbeidsmarkt. En tot nu toe hebben wij hier uwerzijds niets meer van vernomen.

Wij maken ons grote zorgen zeker gezien het feit dat het Stella Maris gebouw zo dadelijk leeg komt te staan. Gezien het grote aantal horecazaken in Valkenburg a/d Geul zou een horecaopleiding een goed alternatief zijn in het gebouw van Stella Maris. Tevens zou zo’n opleiding niet misstaan in een toeristenplaats zoals Valkenburg a/d Geul.

 

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:

  • Kunt u ons aangeven hoe de huidige stand van zaken is om te komen tot een horecaopleiding in Valkenburg a/d Geul?
  • Bent u bereid om het initiatief te nemen om zo’n opleiding alsnog op te starten in onze gemeente?
  • Bent u bereid te onderzoeken of het huidige gebouw van het Stella Maris hier een geschikte locatie voor is?

 

Namens raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.