Artikel 32 RvO: Loszittende stenen Lokerstraat Sibbe

Valkenburg a/d Geul, 07-01-2021.

 

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeekweg 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

 

Geacht college,

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

N.a.v. diverse klachten over losliggende stenen mergelkeermuur voetpad Lokerstraat is ondergetekende een kijkje gaan nemen in Sibbe. Wij zijn geschrokken van de zeer slechte staat van onderhoud van deze keermuur. Hij staat gewoon op instorten. U heeft wel een bordje geplaatst aan de beide ingangen van dit voetpad ‘pas op losliggende stenen’, maar daar is het dan ook verder bij gebleven. Niemand kan ons aangeven wie de eigenaar is van deze keermuur, maar wij weten wel dat het onderhoud in het verleden gepleegd werd door de gemeente. Vanwege de onveilige situaties die door de zeer slechte staat van deze keermuur kunnen ontstaan, brengen wij dit nu expliciet onder uw aandacht. Het voetpad wordt veelvuldig gebruikt en de huidige toestand is echt geen visiteplaatje voor een gemeente die in 2019 uitgeroepen is als wandelgemeente van Nederland. Tevens laten wij u een vijftal foto’s toekomen hoe het een en ander er bij ligt.

 

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:

  • Is deze mergelkeermuur in eigendom van de gemeente?
  • Zo, ja is het college bereid er zorg voor te dragen dat deze zo snel mogelijk hersteld wordt? Zo ja, wanneer.
  • Zo nee, is het college bereid met de eigenaar van deze keermuur in contact te treden met als uitgangspunt dat deze keermuur spoedig hersteld gaat worden? En wanneer.

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.