Artikel 32 RvO (Mega)markt Valkenburg Centrum

Valkenburg a/d Geul, 20-06-2019.

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

 

Geacht college,

 

Afgelopen weekend heeft Hollandse Markten een zogenaamde (mega)markt georganiseerd in het centrum van Valkenburg wat uiteindelijk uitmondde in een minimarktje. Deze markt was gewoon een grote flop en mensen zijn gewoon voor de gek gehouden. Er zou sprake zijn van zo’n 10.000 bezoekers en honderden marktkramen. Deze markt was niet aangekondigd en van reclame is totaal geen sprake geweest. Bewoners en ondernemers wisten nergens van. Eigenlijk kun je hier spreken van een grote aanfluiting. Er zijn over deze gang van zaken heel veel klachten geuit.

 

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:

  • Kan het college ons aangeven wie de initiator van deze markt was en welk doel deze markt diende?
  • Kan het college ons aangeven waarom deze markt al niet in een veel eerder stadium aangekondigd is geweest aan ondernemers/omwonenden?
  • Kan het college ons aangeven waarom er voor deze markt geen reclame is gemaakt en waarom werd er rondgebazuind dat er sprake zou zijn van zo’n 10.000 bezoekers?
  • Is het college het met ons eens indien er op zo’n klungelige wijze een markt wordt georganiseerd dat men in feite hier geen vergunning voor had moeten verlenen?
  • Is het college het met ons eens als je op deze manier een markt organiseert dit alleen maar negatieve publiciteit oplevert en dit beslist niet bijdraagt om meer bezoekers naar Valkenburg te halen?
  • Heeft het college hier lering uitgetrokken en kunnen wij ervan uitgaan dat er in de toekomst als iemand nog eens zo’n flutmarkt wil organiseren hier geen vergunning meer voor wordt verleend?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.

 

Download het document: Art.32.RvO(mega)markt VBcentrum20-06-2018