Artikel 32 RvO: Nieuwbouwwoningen in de toekomst voor eigen inwoners.

Valkenburg a/d Geul, 3 december 2021.

 

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeekweg 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

 

Geacht college,

 

Gemeenten mogen in de toekomst ook een deel van de nieuwbouwkoopwoningen toewijzen aan de eigen inwoners, conform een besluit van het demissionaire kabinet. Het komt daarmee tegemoet aan een wens van de gemeenten.

Het zou gaan om 30 procent van de sociale koopwoningen. Dat zijn huizen in de prijsklasse tot € 355.000, wat volgend jaar de grens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is. Door de schaarste aan koopwoningen in deze goedkopere categorie lopen vooral starters en eenverdieners zo'n huis mis, doordat de woningen te duur zijn. Dit is wat ons betreft een onwenselijke situatie. Ook het ministerie geeft dit aan in een toelichting op de nieuwe wet.

"Het is belangrijk dat er ook plek komt en blijft voor de mensen die een binding hebben met de gemeente; de leraren, de verpleegkundigen, de politieagent", aldus demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken). "Het is belangrijk dat zij kunnen blijven wonen waar ze werken."

Volgens de bewindsvrouw kunnen de gemeenten een "beperkt aantal" woningen op deze manier toebedelen. De wetswijziging is opgesteld in overleg met de gemeenten. Meer huurhuizen voor inwoners uit eigen regio.

 

 

Voor huurhuizen geldt nu al dat gemeenten ze mogen toewijzen aan woningzoekenden met een lokale binding. Daar zit wel een beperking op van 25 procent van de woningen, maar dat wordt opgeschroefd naar 30 procent.

Gemeenten gaven de afgelopen jaren steeds vaker woningzoekenden met een regionale binding voorrang. Het percentage steeg van 55 in 2016 naar 74 vorig jaar, staat in de toelichting op de nieuwe wet.

De verwachting is dat de wetswijziging ergens volgend jaar rond moet zijn.

 

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:

Namens de raadsfractie van de VSP,

  • Bent u als college al op de hoogte dat gemeenten een deel (30%) van de nieuwbouwwoningen in de prijsklasse van € 355.000 in de nabije toekomst mogen toewijzen aan eigen inwoners?
  • Als dit zo dadelijk mogelijk is, bent u dan bereid om dit ook in onze gemeente van toepassing te laten zijn?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.