Artikel 32 RvO: Omheining Geul Th.Dorrenplein

Valkenburg a/d Geul, 9 mei 2022.

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeekweg 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Geacht college,

Wij zijn de laatste tijd door een aantal inwoners aangesproken over de onveilige ijzeren omheining van de Geul (Molentak) op het Th. Dorrenplein. De openingen van deze ijzeren omheining zijn veel te groot. Ze vormen een groot gevaar, vooral voor spelende kinderen. Veel mensen maken zich hier ongerust over. Ondergetekende is zelf polshoogte gaan nemen en vind ook dat hier sprake is van een wel zeer onveilige situatie die op een simpele manier opgelost kan worden. Je zou onderaan de omheining ijzeren elementen kunnen aanbrengen, zoals ook bij de Geulbrug op de Wilhelminalaan zijn aangebracht. De rede waarom wij als VSP dit vandaag aan de orde stellen heeft te maken dat wij vinden dat er zo snel mogelijk actie ondernomen moet worden i.v.m. deze wel zeer onveilige situatie.

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:

1. Vindt u ook dat er sprake is van een onveilige situatie m.b.t. de ijzeren omheining van de Geul (Molentak) op het Th. Dorrenplein?

2. Bent u bereid om op zeer korte termijn actie te ondernemen zodat deze onveilige situatie opgelost wordt?

Namens de raadsfractie van de VSP,

Jef Kleijnen.