Artikel 32 RvO: Onderhoud groen Hekerbeek/Kwekerij

 

Valkenburg a/d Geul, 25 oktober 2021.

 

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeekweg 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Geacht college,

 

Belofte maakt schuld!!!

Achter de talud aan de achterkant van de woningen aan de Sillebeekstraat tussen de huisnummers 34 en 46 is er sprake van groot achterstallig groenonderhoud, Ondanks diverse meldingen hierover naar de gemeente van bewoners. Het zonlicht wordt totaal weggenomen en er is sprake van vochtoverlast. De laatste snoeibeurt heeft zo’n 3 jaar geleden plaatsgevonden. U heeft al aangegeven dat de taluds achter de woningen aan de Sillebeekstraat voor een gedeelte eigendom zijn van de gemeente en een gedeelte zou privé eigendom zijn van de eigenaar van de landbouwgronden direct grenzend aan de taluds aan de bovenzijde. U hebt al naar ons toe aangegeven in juli 2018 dat de beplanting/bomen onderhouden/gesnoeid dienen te worden om de probleemstellingen van o.a. vochtoverlast op te lossen. De gemeente heeft de eigenaar hier toen op aangesproken. En uiteindelijk is hij toen overstag gegaan en heeft toen zorg gedragen dat alles netjes gesnoeid is geworden.

 

Op 22 september jl. hebben wij n.a.v. opmerkingen over achterstallig groenonderhoud door ons op verzoek van de wethouder een overzicht met foto’s laten toekomen op welke locaties er sprake was van slecht groenonderhoud. N.a.v. heeft u er op diverse plaatsen zorg voor gedragen dat het achterstallig groenonderhoud is aangepakt, waarvoor dank. Maar niet de talud achter de Sillebeekstraat terwijl wij op 26 september jl. een mail van u kant ontvangen hebben dat deze talud, waar de gemeente eigenaar van is het achterstallig groenonderhoud aangepakt zou worden. Op dinsdag 5 oktober jl. heeft wethouder Carlo Vankan mij nog laten weten dat hij contact heeft gehad met de privé eigenaar van de talud met het verzoek om nadrukkelijk actie te ondernemen. Echter tot nu toe zonder resultaat.

 

Maar nu komt het. Op 19 oktober jl. ontvangen wij een mail van u kant dat de talud in de Sillebeekstraat (het gedeelte wat in eigendom van de gemeente) zou pas in de winter opgepakt worden. En het privé gedeelte zou toch echt door de eigenaar zelf onderhouden moeten worden. Wij vinden dat u gewoon om de brij heendraait. Hiermee toont u expliciet aan dat u klachten van burgers gewoon niet serieus neemt. Wij als VSP vinden dit onacceptabel. Zo ga je dus niet met burgers om.

 

Ook aan het achterstallig groenonderhoud (oude kwekerij Kasteel Oost) is tot nu toe niets gebeurd. Dit ligt er gewoon troosteloos bij. Het is gewoon een grote aanfluiting.

 

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:

  • Bent u bereid om u afspraak na te komen en zorg te dragen dat het achterstallig groenonderhoud van de talud achter de huisnummers 34 t/m 46 Sillebeekstraat (gemeentelijk eigendom) op zeer korte termijn grondig aangepakt wordt?
  • Bent u bereid om op zeer korte termijn in contact te treden met de privé eigenaar van de talud achter de huisnummers 34 t/m 46 Sillebeekstraat om hem indringend te verzoeken er zorg voor te dragen dat hier grondig gesnoeid gaat worden?
  • Bent u bereid er zorg voor te dragen dat het achterstallig groenonderhoud (oude kwekerij Kasteel Oost) op zeer korte termijn aangepakt wordt?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.