Artikel 32 RvO: Onderhoud groenvoorziening

Valkenburg a/d Geul, 29 juni 2021.

 

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeekweg 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Geacht college,

 

Het onderhoud van de groenvoorziening in heel Valkenburg a/d Geul laat veel te wensen over. Zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Bermen zijn vrijwel niet gesnoeid en gemaaid. Er is sprake van een grote verloedering. Iets wat wij toch zeker niet moeten willen. Ook op heel veel fiets/wandelpaden wordt het groen niet onderhouden. Dat leidt veelal tot extra fricties tussen de verschillende gebruikers met alle negatieve gevolgen vandien. Ook vele trottoirs worden overwoekert door het onkruid.  Gebruikers worden dan verplicht de weg te gebruiken met alle onveilige situaties vandien. Brandnetels en ander onkruid kom je overal tegen. Ook langs onoverzichtelijke wegen worden de bermen gewoon niet gemaaid/gesnoeid. Dit levert vooral problemen op als je kijkt naar de verkeersveiligheid i.v.m. onoverzichtelijke toestanden. Het hoge gras zit tevens vol met zaad, wat ook weer problemen met zich meebrengt voor o.a. hooikoortspatiënten. Mensen in heel Valkenburg a/d Geul klagen steen en been over de zeer slechte staat van onderhoud van de groenvoorziening.

 

Als je dit afzet tegen de recentelijke blunder van de gemeente om zomaar een vlindertuin met weelderig bloeiende bloemen gelegen in Houthem zomaar tot aan de grond te laten afmaaien, dan stellen wij hier grote vraagtekens bij. Het lijkt wel of men in Valkenburg a/d Geul het onkruid wat weelderig tiert laat groeien en een perceel met een weelde aan bloemen zomaar naar de vernieling helpt. Het zomaar grondig wegmaaien van de vlindertuin zou te maken hebben met een totaal gebrek aan een goede onderlinge communicatie. Wij zouden er toch vanuit moeten kunnen gaan dat u het verschil weet tussen enerzijds bloemen die in volle bloei staan en anderzijds bermen vol met onkruid zoals brandnetels!!! Volgens ons is dit niet het geval. U hebt al aangegeven dat het tot aan de grond toe maaien van de vlindertuin u dit ten zeerste betreurt.

 

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:

  • Kan het college ons exact aangeven waarom de groenvoorziening in vrijwel heel Valkenburg a/d Geul er zo slecht onderhouden bijligt?
  • Is het college bereid zo snel als mogelijk zorg te dragen dat de verwilderde groenvoorziening in Valkenburg a/d Geul op een fatsoenlijke manier op een goede en adequate manier aangepakt wordt?
  • Hebt u als college ook u welgemeend excuses aangeboden m.b.t het maaien van de vlindertuin? Zo niet ben u dan bereid dit alsnog te doen?
  • Kunnen wij ervan uit gaan dat zo’n blunder zoals het maaien van de vlindertuin in Houthem niet meer gaat gebeuren?
  • Wat gaat het college nu eens eindelijk doen om te komen tot een goede, duidelijke en optimale communicatie binnen onze gemeente?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.