Artikel 32 RvO: Onderhoud Kasteel Oost

Valkenburg a/d Geul, 10-10-2020.

 

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeekweg 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Geacht college,

 

Wij als VSP zijn zeer geschrokken als je kijkt hoe Kasteel Oost en zijn omgeving er gewoon verloedert bijligt. En dat gaat het hier over een kasteelachtig landhuis met zijn bijgebouwen wat ook nog eens een rijksmonument is. Ik ben hier namens de VSP een kijkje gaan nemen en kon mijn ogen niet geloven wat ik zag. Nadat het eerst een Partycentrum en succesvolle Butleracademie geweest is volgde leegstand. Men is op zoek gegaan naar een koper voor dit historische gebouw en men dacht deze gevonden te hebben.

Er werd over gegaan tot het leeg maken van de woningen en de bedrijven van de bijgebouwen. Dit lukte uiteindelijk per 1 januari 2019. Helaas liep de verkoop niet echt  voorspoedig en ligt dit Valkenburgs visitekaartje nog altijd leeg. Er is nog altijd geen echte duidelijkheid over de verkoop en de verloedering van dit prachtige gebouw neemt gestaag toe. De groenvoorziening is niet om aan te zien. De binnenhof van een bedrijf dat hier gevestigd was, lijkt meer op een oerwoud. Ook de bouwkundige staat is onverantwoord. Wie is nu verantwoordelijk voor het in stand houden van dit gebouw en het onderhoud van  de groene omgeving vragen wij ons af. Wij hebben voor u enkele foto’s toegevoegd (zie bijlagen).

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien.

  • Is het college het met ons eens dat de verloedering van Kasteel Oost en zijn mooie omgeving de spuigaten uitloopt?
  • Kan het college ons nu eens exact aangeven wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud van Kasteel Oost, de groenvoorziening en zijn prachtige omgeving?
  • Is het college bereid om er zorg voor te dragen dat er op zeer korte termijn actie ondernomen wordt om de verloedering van het prachtige Kasteel Oost, zijn 2 vleugels en bijgebouwen een halt toe te roepen?
  • Is het college bereid dat er actie ondernomen wordt om te komen tot een drastische aanpak van de groenvoorziening van de binnenhof van het voormalig bedrijf en de directe omgeving van Kasteel Oost.

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.