Artikel 32 RvO: Onderhoud vijverenvoetpad Mauritiussingel

Valkenburg a/d Geul, 3 januari 2022.

 

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeekweg 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

 

Geacht college,

 

Tijdens een wandeling door Schin op Geul kwam ik langs de  Mauritiussingel in Schin op Geul. Ik werd hier door een aantal omwonenden gewezen op de vijver die wel eens een grondige onderhoudsbeurt kan gebruiken. Dit zou al zo’n drie jaar geleden toegezegd zijn, maar er is nog steeds geen actie ondernomen. Hebben dit als VSP al eerder bij u aan de orde gesteld.

 

Vandaar uit heb ik het langgekoesterde voetpad richting Strucht gelopen ‘Langs ut Siepke’. Wij hebben u in het recente verleden er al op gewezen dat dit voetpad er allerbelabberdst bijligt. Het is vrijwel niet begaanbaar, zeker niet bij slechte weersomstandigheden. U zou zich diep en diep moeten schamen hoe dit wandelpad erbij ligt. Voor ouderen en mensen met beperkingen is dit gewoon een ramp. Wij willen u indringend verzoeken om op zeer korte termijn zorg te dragen dat dit wandelpad geëgaliseerd wordt en voorzien wordt van halfverharding.

 

Vandaag heb ik ook nog tijdens een wandeling kunnen ervaren hoe erbarmelijk slecht het wandelpad de Scheumerbeemdenweg er bijligt. Dit pad is gelegen tussen de Eikerderweg en de Scheumergats in Schin op Geul. Het is gewoon een grote modderpoel. Het pad is zeker bij slecht weer gewoon onbegaanbaar. Ook hier heb ik van bewoners te horen gekregen dat dit al diverse malen aan de orde is gesteld bij de gemeente, echter zonder resultaat.

 

 

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:

  • Bent u bereid er zorg voor te dragen dat de vijver bij de Mauritiussingel een grondige onderhoudsbeurt krijgt?
  • Bent u bereid er zorg voor te dragen dat het voetpad ‘Langs ut Siepke’ geëgaliseerd wordt en voorzien wordt van halfverharding?
  • Bent u bereid om het voetpad de Scheumerbeemdenweg een drastische onderhoudsbeurt te geven, zodat dit weer begaanbaar wordt?

 

Namens raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.