Artikel 32 RvO: Openbare Toiletten

Valkenburg a/d Geul, 12-03-2021.

 

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeekweg 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Geacht college,

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

N.a.v. ons pleidooi om er zorg voor te dragen dat de toilletunits op het Th. Dorrenplein te openen tijdens de raadsvergadering van 22 februari jl. die uiteindelijk door u met veel pijn en moeite geopend zijn het volgende. Wij hebben toen ook al aangegeven dat het in feite onacceptabel is dat in een toeristische gemeente zoals Valkenburg a/d Geul geen openbare toiletten aanwezig zijn voor mensen met hoge nood. Denk hierbij aan blaaspatiënten (o.a. oudere mensen met een zwakke blaas). Ook hebben wij aangegeven dat wij hier als VSP nog op korte termijn zouden terugkomen. Vandaar dit schrijven. Wij vinden dat er al in eerste instantie een structureel openbaar toilet moet komen op het Walramplein, wat ook in feite voor mensen met beperkingen gebruikt kan worden (is niet het geval bij de nood toiletunits op het Th. Dorrenplein). Op het Walramplein zijn hiervoor de voorzieningen al aangebracht.

Ook belangrijk is het plaatsen van openbare toiletten in de diverse kernen en/of bij de entrees van de diverse natuurgebieden. Dit vanwege het feit dat in onze gemeente zich nogal veel fietsers en wandelaars bevinden die soms ook om diverse (medische) redenen opgescheept zitten met hoge nood en dan nergens terecht kunnen.

 

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:

  • Is het college bereid er zorg voor te dragen dat er op het Walramplein een openbaar toilet aangebracht wordt dat ook toegankelijk is voor mensen met beperkingen?
  • Is het college bereid om nog voor de behandeling van de kaderbrief om met een plan van aanpak te komen om op meerdere plaatsen in Valkenburg a/d Geul openbare toiletten te realiseren?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.