Artikel 32 RvO: Overlast fietsers & scooters

Valkenburg a/d Geul, 19 augustus 2020.

 

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeekweg 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com

 

Aan: het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Geacht college,

Op 7 augustus jl. hebben wij u een noodkreet laten toekomen ‘stop het verkeershufterig gedrag in Valkenburg a/d Geul’. Het ging hier vooral over het gemotoriseerd verkeer. Maar er zijn ook heel veel klachten die wij al diverse malen bij u onder de aandacht gebracht hebben over vooral fietsers en scootergebruikers. O.a. tijdens de twee laatste raadsvergadering. Wij vinden dat u daar te weinig aandacht aan besteed. Het gaat hier over het asogedrag (de goede daargelaten) van fietsers met name tourfietsers (vooral als zij met een groep bij elkaar zijn), mountainbikers, elektronische fietsers en scooters. Velen van hen rijden op plaatsen  waar dit verboden is en lappen elke verkeersregel aan hun laars. Als mensen hun daar op aanspreken dan worden ze meestal voor rotte vis uitgemaakt. Kijk maar eens o.a. in het centrum van Valkenburg, zoals de Passage en de Irmengard Passage.

Ook als je kijkt naar het voetpad langs de Geul van Houthem naar Valkenburg en van de drie beeldjes naar Schin op Geul. Dit zijn zeer smalle paden en toch kom je hier regelmatig fietsers, mountainbikers, elektronische fietsers en scooters tegen die totaal respectloos zijn en elke regel aan hun laars lappen. U heeft ook n.a.v. van vragen van ons en de omwonenden van de Petsy Perklaan er zorg voor gedragen dat het fietspad langs deze laan opgeheven is en alleen bestemd is voor voetgangers. Bedankt hiervoor.

Maar onze suggestie om het gedeelte van het fietspad tussen het Walramplein en de Reinaldsstraat hebt u niet overgenomen. Wij hebben u op 23  juni jl. schriftelijk gevraagd om zodra de fietsers bij Hotel Walram aankomen naar rechtskunnen laten fietsen, dan via Het Bat op het einde links op de Burgemeester Henssingel. Dan kunnen zij daar weer via het pad tussen de voetbalvelden en de Geul naar de Oosterweg hun weg hervatten. Het stukje fietspad wat voorheen een voetpad was tussen het Walramplein en de Burgemeester Henssingel is een geliefd stukje langs de Geul waar heel veel ouderen en mensen slecht ter been (rolstoel en rollatorgebruikers) gebruikt van maakte toen het nog alleen voetpad was om te genieten van de Geul. Tevens was het toen nog een voetpad en was ook een zeer veilige verbinding voor vooral ouderen die vanuit Valkenburg Oost naar het centrum wilde. Nu durven zij dit pad niet meer te gebruiken, vanwege de onveilige situaties die zich hier dag in, dag uit afspelen. Het gaat hier ook om vele bewoners van het Berkelplein en verzorgingstehuis Oosterbeemd.

Wij vragen ons hardop af waarom u zo een waanzinnig verkeersbesluit heeft kunnen nemen in 2017.

Ook zou er ook eens gekeken kunnen worden of de nu gekozen alternatieve route tussen de Geul en de Oosterweg in de nabije toekomst vervangen kan worden door een nieuw vrijliggend fietspad aan te leggen, waar nu een groenstrook gevestigd is op de parkeerplaats Valkenheim. Dat zou de veiligheid voor voetgangers, ouderen en mensen slecht ter been alleen maar ten goede komen, want dan zou je de wandelpaden in de omgeving van verpleegkliniek Valkenheim drastisch kunnen ontlasten.

Ook krijgen wij nogal veel van dezelfde klachten van mensen over een aantal vlakfietsroutes die in het kader van de GOMV tot stand gekomen zijn. Toen dit ter sprake kwam rond 2007, was er nog geen sprake van elektrische fietsen en was de bedoeling dat deze alleen door senioren gebruikt zouden worden. Maar nu kom je er wielrijders, mountainbikers, elektronische fietsers en scooters tegen die totaal respectloos zijn tegen voetgangers, nog nooit van normen en waarden gehoord hebben en elke regel aan hun laars lappen. Nu moeten wij helaas constateren dat de vlakfietsroutes ondergaan aan hun eigen succes. En het Coronovirus doet hier nog een extra schepje bovenop.

Vooral veel ouderen die gebruik maken van deze paden worden hier de dupe van. Bij het begin van een aantal fietspaden staat een bordje met daarop de tekst ‘Fietspad niet snorren en brommen’. Maar daar hebben vooral scootergebruikers totaal geen boodschap aan. Bij de verhuurbedrijven is het een komen en gaan. Daar rijden ze soms met groepen achter elkaar weg en veroorzaken heel veel overlast in ons prachtig 5 sterren landschap. Zoals rijden op voetpaden en met heel veel bijkomend lawaai. Want ze willen gezien en gehoord worden.

Dus wordt er volop op los getoeterd. Het is gewoon asogedrag ten voeten uit. Ook hier waan je je terug in de jaren zestig. Want normen en waarden zij heel ver te zoeken

Ook is er heel veel ophef over de nieuwe mountainbikeroute die door het Polferbos loopt.  Wij hebben het hier dan over het Landal-Shimanopad. Deze zijn veelal aangelegd op bestaande wandelpaden. Hoe heeft men hier toestemming voor kunnen geven vragen wij ons af. Ook heeft o.a. wethouder Claudia Bisschops met veel bombarie het eerste bordje mede onthult bij deze gloednieuwe route. Zonder daarbij de afweging te maken of dit wel een verstandige zet is geweest. I.p.v. rekening te houden met de belangen van wandelaars die al jarenlang gebruik maken van deze wandelpaden heeft men deze opgeofferd aan de zogenaamde heilige koe van Valkenburg a/d Geul en dat is Valkenburg Wereld Wielerstad.

Ikzelf ben recent 1 week op vakantie geweest op de Utrechtse Heuvelrug. Daar is het ook heel druk. Maar mensen gedragen zich daar toch heel anders. Tevens zijn fietspaden, mountainbikeroutes, wandelpaden en ruiterpaden zoveel mogelijk van elkaar gescheiden en goed gemarkeerd. Komt het voor dat toch meerdere doelgroepen van een pad gebruik moeten maken, dan staat er heel nadrukkelijk aangegeven door attentieborden, zoals u die ook al proef bij diverse paden bent aan het plaatsen, mede op ons verzoek.

In 2019 is Valkenburg a/d Geul uitgeroepen tot wandelgemeente van het jaar. Het bezoekmotief van onze gasten is voor 80% rust en ruimte, maar in feite komt hier bitter weinig van terecht.

Nu wij het toch over voetpaden hebben dan willen wij het nog hebben over het pas geopend Struchtervoetpad dat met veel bravoure door wethouder Carlo Vankan is geopend op 23 juli jl. Dit pad waar zo’n 40 jaar over gebakkeleid is, voordat het er kwam is omdat wij dit aan de orde gesteld hadden iets meer geëgaliseerd, maar het is en blijft een grote aanfluiting. De bedoeling van dit pad was dat het een verbindingspad tussen de St. Mauritiussingel en Strucht zou moeten worden. Maar dit pad schiet zijn doel voorbij. Want ouderen en mensen slecht ter been (rolstoel en rollatorgebruikers) kunnen hier gewoon geen gebruik van maken. Het zou een hele uitkomst voor deze mensen zijn als zij wel van dit pad gebruik zouden kunnen maken. Zeker als er activiteiten in het gemeenschapshuis Het Gebouw plaatsvinden zou dit een goed en een veilig alternatief zijn.

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:

  1. Is het college bereid om er zorg voor te dragen dat er handhavend opgetreden gaat worden tegen fietsers (elektronisch), mountainbikers die de regels gewoon aan hun laars lappen?
  2. Is het college bereid dat er voor de vlakfietsroutes die te smal zijn (o.a. het gedeelte tussen Hotel Walram en de Burgemeester Henssingel) dat er naar alternatieve routes gekeken wordt voor fietsers en de huidige routes nog alleen maar bestemd worden voor voetgangers?
  3. Is het college bereid om te bekijken of de alternatieve fietsroute tussen de Geul en de Oosterweg in de nabije toekomst vervangen kan worden door een nieuw vrijliggend fietspad aan te leggen, waar nu een groenstrook gevestigd is op de parkeerplaats Valkenheim?
  4. Is het college bereid om een campagne op te starten om zodoende een oproep te doen aan fietsers, mountainbikers en scooterrijders dat zij zich strikt aan de verkeersregels dienen te houden en zich respectvol dienen te gedragen ten opzichte van voetgangers en andere (langzame) verkeersdeelnemers?
  5. Is het college bereid om er nogmaals bij de verhuurbedrijven van scooters en fietsen er expliciet op te wijzen dat zij niet alleen als uitgangspunt moeten hebben kwantiteit, maar ook kwaliteit? Dat zij hun huurders expliciet zowel mondeling als schriftelijk duidelijke informatie moeten verstrekken, hoe men zich dient te gedragen en dat men zich aan de verkeersregels dient te houden en zich respectvol dienen te gedragen ten opzichte van andere verkeersdeelnemers?
  6. Is het college bereid er zorg voor te dragen dat fiets-, mountainbike- en voetpaden voorzien worden van de juiste markering- en attentieborden?
  7. Kan het college ons aangeven wie vergunning verleent heeft voor de pas aangelegde mountainbikeroute in het Polferbos en of deze op een correcte manier verstrekt is?
  8. Is het college bereid en zorg voor te dragen dat het Struchtervoetpad nog eens onder de loep wordt genomen en dit zo in te richten dat ouderen en mensen slecht ter been (rolstoel en rollatorgebruikers) hier ook gebruik van kunnen maken?

Namens de raadsfractie van de VSP,

Jef Kleijnen.