Artikel 32 RvO: Overloop Parkeerplaats

Valkenburg a/d Geul, 10-02-2021.

 

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeekweg 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

 

Geacht college,

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

Er is in Valkenburg a/d Geul al lang sprake van een lang gekoesterde wens om te komen tot een overloopparkeerplaats voor o.a. touringcarbussen, vrachtwagens en auto’s aan de Beekstraat (onder viaduct A79). Ook zou je zo’n overloopparkeerplaats kunnen gebruiken bij grote evenementen. Deze wens om dit daadwerkelijk te realiseren strand steeds dat het financieel niet haalbaar zou zijn. Wij als VSP stellen hier grote vraagtekens bij. Het zou een goede zaak zijn als dit alles nog eens goed onder de loep genomen zou worden. Want realiseren van een overloopparkeerplaats zou er zorg voor kunnen dragen dat de overlast van vooral van touringcars en vrachtauto’s die vaker geparkeerd staan in heel Valkenburg a/d Geul drastisch teruggedrongen kan worden. Kijk dus niet alleen naar het financieel plaatje, maar kijk ook eens naar de leefbaarheid zouden wij u in deze willen meegeven.

 

Er gaan nu werkzaamheden plaatsvinden aan de A79. Men heeft hiervoor een opslagterrein aangelegd onder het viaduct bij de A79. Ik ben er namens de VSP een kijkje gaan nemen en heb kunnen constateren dat men dit terrein geëgaliseerd heeft en zelfs voorzien is van in/uitrit.

Je zou dit terrein dus na afloop van de werkzaamheden kunnen inrichten (bij wijze van proef) als overloopparkeerplaats. Je zou desnoods een afspraak kunnen maken met Rijkswaterstaat of de mogelijkheid bestaat als er sprake is van overschot van materialen i.v.m. het vernieuwen van het asfalt van de A79 dat deze ingezet kunnen worden om het opslagterrein te verharden.

 

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:

  • Is het college bereid nu zich zo’n unieke kans voortdoet om nog eens serieus te kijken of het toch niet mogelijk is om te komen tot een overloopparkeerplaats aan de Beekstraat (onder het viaduct A79)?
  • Is het college bereid om hierover in overleg te treden met Rijkswaterstaat?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.