Artikel 32 RvO: Parkeeroverlast

 

Valkenburg a/d Geul, 02-12-2020.

 

 

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeekweg 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com

 

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

 

Geacht college,

 

Wij worden de laatste tijd overspoelt met klachten, vooral vanuit het centrum, de Hekerbeek Broekhem-Zuid en de Nieuweweg dat daar veel mensen illegaal parkeren. Er zou ook misbruik gemaakt worden met parkeervergunningen (de tweede kaart waar 3 kentekens op vermeldt kunnen worden) en met de bezoekersregeling. Dit systeem is lang niet waterdicht. Veel mensen hebben het vermoeden dat de gegevens doorgespeeld worden aan derden, die dus niet op bezoek zijn bij een bewoner, maar zich elders (in Valkenburg of zelfs daarbuiten ophouden). Dat is toch nooit het uitgangspunt geweest van het parkeervergunningensysteem!!! De bewoners met een parkeervergunning en een bezoekersregeling die wel op een correcte wijze met het systeem omgaan zijn hiervan de dupe en kunnen vaak hun auto voor hen, maar ook voor hun daadwerkelijk bezoek niet meer kwijt in hun eigen buurt. Er zijn zelfs mensen die aangeven dat er gesjoemeld wordt met parkeren op de opritten. Diverse bewoners zouden hun auto parkeren in de openbare ruimte, terwijl ze hun opritten beschikbaar stellen aan mensen die niet bij hun op bezoek komen, maar zich naar elders begeven.

 

Mensen geven ook aan dat dit alles eigenlijk ontstaan is toen men het digitale parkeervergunningensysteem heeft ingevoerd. Toen er nog sprake was van parkeerkaarten en kraskaarten voor bezoekers was het systeem stukken beter, klantvriendelijker en minder fraudegevoeliger dan nu. Tevens leidt dit soms tot fricties tussen diverse bewoners. En dat is toch het laatste wat wij moeten willen. Het is overigens niet de eerste maal dat wij de klachten m.b.t. het parkeren onder uw aandacht brengen. Maar het schijnt dat u hier in feite geen boodschap aan heeft. Ook in Broekhem-Noord is er veel overlast van mensen van buiten die hun auto daar parkeren en vervolgens o.a. naar hun werk gaan in Valkenburg.

 

In het winkelcentrum van Valkenburg is sprake van grote omzetverliezen. Vele inwoners gaan hun boodschappen elders in de regio doen, waar het parkeren over het algemeen gratis is. Veel mensen mijden Valkenburg juist vanwege de hoge parkeertarieven. Valkenburg heeft haar regiofunctie door het door u gevoerde falend beleid allang verloren en tijdens deze coronacrisis is het alleen maar erger geworden.

Ook veroorzaken de hoge parkeertarieven heel veel parkeeroverlast in de omringende buurten van het centrum van Valkenburg. Winkeliers in Valkenburg klagen al jaren dat het niet goed gaat. Maar u bent hiervoor gewoon ziende blind en horend doof. Wij hebben u diverse malen verzocht of het mogelijk is om mensen de eerste twee uur gratis te laten parkeren. Als antwoord krijgen wij dan dat dat technisch niet mogelijk is. Wij zullen bij onze vragen met een alternatief verzoek komen.

 

Tevens willen wij u indringend verzoeken om te komen tot alternatieve en betaalbare parkeermogelijkheden voor mensen die werkzaam zijn in Valkenburg. Zo vang je twee vliegen in een klap namelijk: 1. Je komt tegenmoet aan deze mensen, zodat ze hun auto op een goede en betaalbare manier kunnen parkeren. 2. Je ontlast de parkeerdrukte en het illegaal parkeren in de woonbuurten in en rondom het centrum van Valkenburg. Je zou dit kunnen doen om deze mensen parkeermogelijkheden aan te bieden op een 2 tal parkeerplaatsen bij het Geulstrand en bij de Princes Magrietlaan waar in feite genoeg ruimte is om aan ons verzoek te voldoen.

 

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:

  • Is het college bereid alles in het werk te stellen om misbruik van de vergunningen en de bezoekersregeling van het parkeervergunningensysteem een halt toe te roepen?
  • Is het college bereid er zorg voor te dragen dat mensen die werkzaam zijn in Valkenburg tegen gereduceerd tarief (in samenspraak met de ondernemers) kunnen parkeren op de parkeerplaats gelegen bij de Princes Magrietlaan of bij het Geulpark?
  • Is het college bereid om er zorg voor te dragen waar en sprake is van betaald parkeren deze tarieven te verlagen met € 0.50 per uur?
  • Is het college bereid gezien de problematische probleemstellingen die het digitale parkeervergunningensysteem met zich meebrengen dit grondig te gaan evalueren in eerste instanties met de bewoners van de buurten, waar dit rampzalige systeem van toepassing is?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.