Artikel 32 RvO: Santa’s Village

 

Valkenburg a/d Geul, 02-03-2020.

 

 

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeekweg 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com

 

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

 

Geacht college,

 

N.a.v. de beantwoording van onze schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul d.d. 23 januari 2020 n.a.v. schriftelijke vragen m.b.t. Santa’s Village d.d. 2 januari 2020 het volgende. Wij zijn niet tevreden met deze beantwoording. In eerste instantie een reactie m.b.t. uw algemene opmerking dat de lokale ondernemers het onderspit moeten delven. Wij hebben het in ons schrijven helemaal niet gehad over ondernemers die een stand hebben in de kerstmarkt van de gemeentegrot, zoals u naar voren doet komen.

Wij willen u indringend verzoeken een schrijven aan uw gericht beter te lezen i.p.v. een reactie te geven die gebaseerd is op gebakken lucht. Wij hadden het n.m.l. over de voormalige catering kerstmarkt gemeentegrot, het verjagen van een ijskraam en visboer uit het centrum van Valkenburg en last but not least het taxibedrijf Botax.

 

Er wordt aangegeven dat de continuïteit en de kwaliteit gewaarborgd moet worden. Wij menen dat de organisatie de afgelopen edities haar kundigheid en betrouwbaarheid heeft bewezen. Overigens is vergelijking met de Bokkemèrt niet correct aangezien hier de organisatie er juist de stekker had uitgetrokken en de gemeente wel genoodzaakt was om een nieuwe organisatie te zoeken. Dit in tegenstelling tot Santa’s Village die juist een meerjarenplan hebben voorgesteld en zelfs al dacht aan een alternatieve invulling op het Walramplein als de bouw van Croix de Bourgogne door zou gaan (waar wij als VSP overigens geen voorstander van zijn). De ondernemers aan het Th. Dorrenplein zelfs een aanbevelingsbrief hebben gestuurd en een aanbesteding totaal niet wenselijk achten. Zij schrijven heel wijs ‘don’t change a winning team’.

 

Zoals u ongetwijfeld weet heeft de organisatie elk raadslid geïnformeerd over hun activiteiten. Hierbij hebben wij vernomen dat de Santa’s Village organisatie al juridische bijstand heeft ingeschakeld.

 

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:

 1. Is het verplicht een openbare aanbesteding voor het organiseren van een bovengrondse kerstmarkt te houden?
 2. Waarom wil je een aanbesteding gaan houden om een nieuwe bovengrondse kerstmarkt te organiseren als er sprake is van een goedlopende bovengrondse kerstmarkt waar iedereen vol lof over is zoals Santa’s Village? Deze markt heeft zijn positieve bijdrage geleverd en is gewoon van toegevoegde waarde.
 3. Waarom heeft u niet de uitkomsten van de evaluatie afgewacht, alvorens nu al op de proppen te komen met een nieuwe aanbesteding, wat voor de nodige ophef en onrust gezorgd heeft?
 4. Bent u op de hoogte wat de meeropbrengsten zijn geweest van de direct gelegen bedrijven rondom Santa’s Village en welke invloed dit gehad heeft voor de werkgelegenheid?
 5. Bent u op de hoogte dan de organisatie van Santa’s Village met eigen investeringen van zo’n € 150.000 en met de nodige verplichtingen van de afgelopen 8 jaar hun evenement voor Valkenburg imagoversterkend hebben weten te organiseren en dat je dan niet zonder eerst met de Stichting Kerststad en de betrokken organisatie te overleggen een aanbesteding wil gaan doen?
 6. Vind u uw beantwoording niet wat te goedkoop als u aangeeft dat de gemeente de organisatie erkentelijk is voor de afgelopen jaren? Dit getuigt wat ons betreft van geen respect en hap snap beleid.
 7. Bent u het met ons eens om nu een openbare aanbesteding te gaan houden voor een bovengrondse kerstmarkt, dit een zinloze actie is, die alleen maar verliezers zal kennen?
 8. Bent u niet bevreesd dat bij een openbare aanbesteding de PR waarde die Santa’s Village tot nu toe opgebouwd heeft helemaal teniet wordt gedaan en dat zelfs de naam Santa’s Village verloren dreigt te gaan?
 9. Bent u op de hoogte dat de huidige organisatie zeer betrokken is met lokale ondernemers en de Stichting Kerststad en dat zij o.a. zorg gedragen heeft voor o.a. de nieuwe onderstellen voor de nieuwe kerstparadewagens in 2012?
 10. Hebt u al een onderhoud gehad met de direct betrokken bedrijven rondom Santa’s Village hoe zij hier tegen aan kijken? Voor zover ons bekend is zijn deze vol lof over de toegevoegde waarde van Santa’s Village.
 11. Is het college bereid om op zeer korte termijn in gesprek te gaan met de organisatie van Santa’s Village om te voorkomen dat u in een juridische procedure terecht komt met alle negatieve gevolgen vandien en waar wellicht geen winnaars uit zullen voortvloeien?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.