Artikel 32 RvO: Santa’s Village

Valkenburg a/d Geul, 02-01-2020.

 

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeekweg 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Geacht college,

 

N.a.v. diverse berichten in de media hebben wij vernomen dat de bovengrondse kerstmarkt Santa’s Village voor de nabije toekomst op losse schroeven komt te staan. Wij zijn hier behoorlijk van geschrokken. Zeker gezien dat deze kerstmarkt zich ontwikkelt heeft tot een volwaardige kerstmarkt. Kijk maar eens naar het aantal bezoekers. Vooral de Retail in het centrum van Valkenburg heeft hier zeer veel baat bij. Tijdens een bezoek van mij op 31 december jl. aan Santa’s Village spraken zowel bezoekers, maar ook standhouders hun ongenoegen uit als deze gezellige kerstmarkt in zijn huidige vorm opgeheven zou worden. Mensen zeiden tegen mij, Jef doe er alles aan om dit tegen te houden. Als de initiatiefnemer van Santa’s Village niet meer door u als college in de gelegenheid gesteld wordt dit vanaf volgend jaar niet meer te mogen organiseren, is dat de zoveelste lokale ondernemer die het onderspit moet delven. Zoals o.a. de voormalige catering van de kerstmarkt in de gemeentegrot, het laten verdwijnen van de ijskraam in het centrum van Valkenburg en Schin op Geul, de visboer in het centrum van Valkenburg en de oliebollenverkoop in het recente verleden. Wij vragen ons af waar u in feite mee bezig bent!!!!! Wij kunnen ons niet aan het gevoel onttrekken dat u bitter weinig op hebt met lokale ondernemers!!!! Wij als VSP vinden dit zeer zorgwekkend. Het toont van zeer weinig respect voor hardwerkende lokale ondernemers.

 

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:

  1. Kan u als college ons aangeven of men daadwerkelijk van plan is om een nieuwe aanbesteding te houden voor een bovengrondse kerstmarkt en waarom?
  2. Bent u het als college het met ons eens als er een nieuwe aanbesteding gedaan moet worden m.b.t. een bovengrondse kerstmarkt dat men dan in feite wederom een evenement wat zijn waarde heeft bewezen om zeep helpt?
  3. Is het college het met de VSP eens dat Santa’s Village in zijn huidig concept (en het liefst op het Th. Dorrenplein) moet behouden worden, vanwege zijn toegevoegde waarde voor o.a. voor de Retail in het centrum van Valkenburg?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.