Artikel 32 RvO: Sluiting Horeca Polfermolen

Valkenburg a/d Geul, 17 februari 2022.

 

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeekweg 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Geacht college,

 

Op dinsdag 15 februari jl. hebben wij van u een raadsinformatiebulletin mogen ontvangen met de mededing dat het horecagedeelte bij de Polfermolen gesloten wordt. De rede hiervan is dat de nieuwe exploitant de vergunning zo een twee weken te laat heeft ingediend. Maar wat wij het belangrijkste vinden dat er toch door de twee jonge ondernemers op 11 februari jl. een exploitatievergunning is ingediend. Het sluiten van het horecagedeelte heeft nogal voor veel onrust en kritische reacties vanuit de samenleving gezorgd. En wij kunnen ons hier best iets bij voorstellen. Vooral nu er sprake is van versoepelingen in het kader van de Corona. Eindelijk werd het weer mogelijk na de trainingen/repetities weer even gezellig samen te zijn onder het genot van een drankje/hapje. En wat krijg je nu. De verenigingen worden hier in feite weer de dupe van. Dat is iets wat wij niet zouden willen. Tevens zouden wij het moeten toejuichen als twee jonge ondernemers de schouders eronder willen zetten om bij de Polfermolen iets wat wij als VSP als het verenigingsgebouw van Valkenburg zien zorg willen dragen voor het horecagedeelte. Iets wat in deze moeilijke tijd waarin wij ons bevinden al een hele opgave is.

 

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag (zo spoedig mogelijk) schriftelijk beantwoord willen zien:

  • Is het mogelijk om de procedure m.b.t. tot het verlenen van een exploitatievergunning te versnellen?
  • Bent u bereid zolang de exploitatievergunning nog niet verstrekt is een tijdelijke vergunning(ontheffing) te verlenen?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.