Artikel 32 RvO: Sport & Leisure Valkenburg

Valkenburg a/d Geul, 27 november 2021.

 

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeekweg 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

 

Geacht college,

 

Op 23 november jl. hebben alle fractievoorzitters en u als college (als meelezend) een mailbericht en bijlage ontvangen van Dhr. Remy Bordewin met als onderwerp ‘Sport & Leisure Valkenburg a/d Geul alles op 1 plek’. Het gaat hier in feite om het samen brengen van sporten, cultuur en verenigingen op een locatie. Men denkt aan de locatie waar nu de Valkenier gelegen is of op een andere locatie. Wij als VSP vinden als burgers met dat soort initiatieven komen er dan ook serieus naar gekeken moet worden.

 

Zoals de vlag er nu voorhangt staan er op de agenda van de raadsvergadering van maandag 13 december as. o.a. de volgende agendapunten geagendeerd: bijdrageregeling buitensportverenigingen, Visie Valkenburg Oost en Visie Valkenburg West. N.a.v. het doorlezen van de bijlage ‘Sport en Leisure Valkenburg a/d Geul’ zijn wij tot de conclusie gekomen, zonder dat wij ons al uitspreken of wij hier voor of tegen zouden zijn, dat het nogal wat raakvlakken heeft met deze agendapunten.

 

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:

  • Bent u als college ook van mening dat de toegezonden stukken van Dhr. Remy Bordewin ‘Sport & Leisure Valkenburg a/d Geul alles op 1 plek’ raakvlakken heeft met de: bijdrageregeling buitensportverenigingen, Visie Valkenburg Oost en Visie Valkenburg West?
  • Bent u als college bereid indien u ook die raakvlakken ziet om ons hiervan in kennis te stellen nog voor de raadsvergadering van 13 december as. en te betrekken bij de toekomstige ontwikkelingen van de bijdrageregeling buitensportverenigingen, Visie Valkenburg Oost en Visie Valkenburg West?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.