Artikel 32 RvO: Toegang De Kei

Valkenburg a/d Geul, 24 januari 2022.

 

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeekweg 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 06-11567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

 

Geacht college,

 

Zoals u bekend is heeft de detailhandel o.a. in centrum Valkenburg het sinds enige jaren ontzettend moeilijk. Door de veranderingen van de toegankelijkheid van het centrum zijn we in Valkenburg de regio functie kwijtgeraakt. Ook de bouw van de parkeergarage en de geulpoort hebben duidelijk invloed gehad op de wekelijkse bezoekjes van de bewoners uit de regio. Corona en de watersnoodramp heeft de detailhandel, maar ook de horeca extra zwaar getroffen. Bij de bouw van de parkeergarage en de inrichting van het nieuwe centrum heeft het gemeentebestuur van Valkenburg a/d Geul de adviezen van de Retail structuur visie, Hoofdbedrijfschap Detailhandel en Centrum Promotion niet opgevolgd. Deze adviseerden duidelijk om het centrum van Valkenburg niet verkeersvrij maar verkeersluw te maken. Ook heeft de evaluatie, welke door toenmalig burgemeester Eurlings was toegezegd, met de detailhandel nooit plaatsgevonden. We zien dan ook nu een duidelijke verschraling van het winkelaanbod plaatsvinden. We zien de een na de andere winkel uit het centrum vertrekken. Ook gezien de verzinkbare palen ook hun langste tijd hebben gehad, zou er een bepaalde versoepeling kunnen plaatsvinden, zeker voor mensen met beperkingen, die door de huidige situatie vrijwel niet in het centrum kunnen winkelen.

 

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:

  • Bent u bereid om alsnog de verkeersproblematiek van het verkeersvrije centrum van Valkenburg te gaan evalueren?
  • Bent u het met ons eens dat het belangrijk is dat de Jan Deckersstraat, Lindenlaan, Poststraat, Dr. Erensstraat en de St.Pieterstraat weer opengesteld moeten worden voor mensen met beperkingen (eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer)?
  • Bent u het met ons eens dat in deze straten in totaliteit een dertigtal parkeerplaatsen (blauwe zone) dienen te komen?
  • Bent u het met ons eens dat gezien het bovenstaande de parkeertarieven niet in overeenstemming zijn met de werkelijke Valkenburgse marktpositie?
  • Bent u het met ons eens dat de parkeertarieven daarom aangepast moeten worden en het daarom wenselijk is om de eerste twee uren 24/7 gratis parkeren reëel is in heel Valkenburg?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.