Artikel 32 RvO: Verkeersonveiligheid Hekerbeek

Valkenburg a/d Geul, 07-08-2019.

 

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeekweg 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com

 

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

 

Geacht college,

 

 

De laatste tijd krijgen wij nogal wat klachten m.b.t. verkeersonveilige toestanden in de Hekerbeek. Een tijd geleden heeft u als gemeente het stopbord hoek Herkenbroekerweg/Hekerbeekweg verwijderd. Hierdoor is een hele hoop onduidelijkheid en commotie ontstaan. Ook is de verkeersonveiligheid drastisch toegenomen, aangezien het verkeer van rechts nu voorrang heeft op het verkeer dat afkomstig is uit de Hekerbeekstraat onder het spoorgangtunneltje. Het is zeer onoverzichtelijk en wij vrezen het ergste.

Tevens deugt er niets van de wegmarkering, want er staat wel een stopstreep maar geen blokmarkering. Bij navraag bij de gemeente kregen wij een nietszeggend antwoord dat de bebording voldoet aan de richtlijnen, dus geen maatregel nodig. Dat betekent dat u de verkeersveiligheid in deze volledig aan u laat voorbij gaan.

 

Tevens is de wijk Hekerbeek als 30 km gebied ingericht, maar daar schijnen een hele hoop automobilisten geen boodschap aan te hebben. Vooral op de Hekerbeekweg wordt nogal hard gereden (zoals op heel veel plaatsen in onze gemeente). Snelheden van zo’n 80 km per uur zijn hier geen uitzondering. Tevens leidt dit tot levensgevaarlijke situaties omdat hier sprake is van een hellingsgebied i.v.m. spelende kinderen. Op snelheid wordt in feite nooit gecontroleerd in de Hekerbeek.

 

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:

  • Kan het college ons aangeven waarom men na jaren het stopbord hoek Herkenbroekerweg/Hekerbeekweg heeft verwijdert? Welke rede(nen) hebben hieraan ten grondslag gelegen? En waarom heeft men bij het weghalen van het stopbord niet de juiste wegmarkering aangebracht?
  • Kan het college ons aangeven wanneer het verkeersbesluit tot het wijzigen van de voorrangssituatie is gepubliceerd?
  • Is het college zich ervan bewust dat dit grote verkeersonveilige situaties met zich meebrengt met alle nadelige gevolgen vandien?
  • Is het college bereid om alsnog het verwijdert stopbord terug te plaatsen?
  • Is het college bereid dat in de Hekerbeek (ook op andere plaatsen in onze gemeente) handhavend opgetreden gaat worden tegen automobilisten die de maximale snelheid met handen en voeten treden en elke verkeersregel aan hun laars lappen?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.

 

Download het document: Art.32.RvOVerkeersonveiligheidHekerbeek07082019