Artikel 32 RvO: Verkeersonveligheid

Valkenburg a/d Geul, 7 augustus 2020.

 

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeekweg 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com

 

Aan: het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

Geacht college,

 

NOODKREET: Stop het verkeershufterig gedrag in Valkenburg a/d Geul.

 

Wij worden overstelpt met klachten over de steeds toenemende verkeersonveilige toestanden in Valkenburg a/d Geul. Nu zeker in de vakantieperiode i.v.m. de Coronacricis heel veel mensen hebben gekozen om naar Valkenburg a/d Geul te komen. Veel inwoners geven aan dat dit herinneringen oproept aan de roerige jaren zestig. Nu was er altijd al sprake van verkeershufferig gedrag in onze gemeente, maar nu loopt het echt de spuigaten uit. Er wordt o.a. veel te hard gereden. Zeker op de plaatsen binnen de bebouwde kom, waar een maximale snelheid van 50 km toegestaan is en in de buurten waar de maximale snelheid 30 km per uur bedraagt. De toegestane snelheden worden door veel automobilisten te vaak overschreden. Maar ook motorrijders, grote landbouwvoertuigen en scootergebruikers houden zich niet aan de toegestane snelheid. Wij zouden de mensen die de snelheid van hun scooter opgevoerd hebben niet de kost willen geven. Ook krijgen wij veel klachten binnen als het gaat om roekeloos rijgedrag o.a. op de provinciale weg (N-595) Oud Valkenburg/Schin op Geul, de provinciale weg (N-590) Vilt/Berg en Terblijt, de Dorpsstraat en de Bergstraat in Sibbe, de Meesweg in Vilt, de Lange Akker in Berg en Terblijt, Walem, De Neerhem, Grendelplein, Wilhelminalaan Oosterweg, Reinaldstraat, Geneindestraat en Nieuweweg in Valkenburg, de doorgaande weg in Broekhem en de Beatrixsingel, De Hekerweg en de Hekerbeekweg/straat in de Hekerbeek, de doorgaande weg, Strabeek en de Onderste Straat in Houthem-St Gerlach en de Emmaberg.  Zo kunnen wij zo nog wel even doorgaan. Valkenburg a/d Geul lijkt soms wel op een groot racecircuit en vrijstaat voor verkeershufters!!! Ook het gedrag van veel (groepen fietsers laat veels te wensen over.

 

Ook willen wij de toenemende roekeloosheid/onoplettendheid van automobilisten expliciet onder uw aandacht brengen. Het gebruik (niet hands-free) van de GSM in de auto en op de fiets neemt ongekende vormen aan. Bellen en appen zijn aan de orde van de dag. Deze mensen veroorzaken hierdoor zeer onveilige situaties!!! Bovendien zijn er helaas de nodige verkeershufters die blijkbaar geen respect hebben voor mensen die willen oversteken op een zebrapad en gewoon doorracen.

Het feit dat zoveel mensen de verkeersregels grootschalig aan hun laars lappen heeft, in onze ogen te maken met het feit dat er niet voldoende handhavend wordt opgetreden binnen onze gemeente. Het is gewoon pappen en nathouden De veiligheid van de andere (langzame/kwetsbare) verkeersdeelnemers komt hierdoor steeds meer in het gedrang. Het kan bij ons als VSP gewoon niet dat:

  • Er mensen zijn die geen enkel respect bij voetgangersoversteekplaatsen hebben voor mensen die willen oversteken;
  • Er nog altijd automobilisten, scooters- en motorgebruikers die soms als gekken scheuren door vooral buurten waar een maximum snelheid van toepassing is van 30 km of 50 km per uur en zelfs in voetgangersgebieden;
  • Dat er steeds meer roekeloos gedrag voorkomt in het verkeer, omdat men bezig is met het niet handsfree gebruik van mobiele telefoons en dergelijke apparatuur. Het lijken soms wel mobiele kantoren die je op de weg tegenkomt. Ook fietsers maken zich hier steeds meer schuldig aan. Dit zorgt gewoon voor verkeersonveilige situaties;

 

Het wordt de allerhoogste tijd dat er m.b.t. verkeersonveilig gedrag binnen deze gemeente eindelijk eens meer werk gemaakt wordt van handhaving. Verkeershufterig gedrag dient tot in de kiem gesmoord te worden. Wij worden overstelpt met klachten vanuit alle kernen van Valkenburg a/d Geul. Mensen klagen steen en been. De leefbaarheid en de veiligheid is volgens hen in het geding. Een van de meest gehoorde klachten is dat de politie, als het op verkeersveiligheidaspecten aankomt, in geen velden of wegen te bespeuren is.

 

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:

  1. Is het college bereid om er zorg voor te dragen dat er nu en op zeer korte termijn structureel handhavend opgetreden gaat worden tegen automobilisten, landbouwvoertuigen, motorrijders, gebruikers van scooters en fietsers die de verkeersegels aan hun laars lappen?
  2. Is het college bereid, op zeer korte termijn hierover in overleg te treden met de politie?
  3. Is het college bereid er zorg voor te dragen dat op alle voetgangersoversteekplaatsen middengeleiders worden aangebracht in onze gemeente?
  4. Is het college bereid met de provincie in contact te treden om te komen tot meer veiligheid op de provinciale wegen die door onze gemeente lopen o.a. door snelheidscontroles, terugbrengen maximumsnelheid (Oud Valkenburg), aanpassingen infrastructuur en voorzien van veilige oversteekplaatsen (zebra’s) met middengeleiders?

 

Namens de VSP fractie,

 

Jef Kleijnen.