Artikel 32 RvO: Vragen inzake Camping Den Driesch

Valkenburg a/d Geul, 2 november 2021.

 

Raadsfractie VSP,

p/a Erich Wasmannlaan 13,

6301 LS Valkenburg a/d Geul.

lwagemans@gmail.com

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul – Plannen met Camping Den Driesch.

 

 

Geacht college,

 

Gisteren werden wij niet verrast door de berichtgeving omtrent de verkoop van Stadscamping Den Driesch maar wel over de nieuwe invulling. De nieuwe eigenaar de heer P. Gilles wenst hier maar liefst 150 luxe chalets, maar ook enkele huizen te gaan plaatsen.

 

Daar zijn niet alleen wij van geschrokken maar met ons tal van inwoners van onze gemeente.

 

In navolging van de vragen van de PGP hebben wij nog veel meer vragen die bij ons aanleiding zijn geweest dit aan het college voor te leggen?

 

 1. Heeft de heer Gilles al contact gehad met de gemeente en is de gemeente al bekend met de plannen?
 2. Zo ja, waarom heeft het college de raad niet geïnformeerd?
 3. Is er al een toezegging aan de heer Gilles gedaan dat medewerking wordt verleend aan dit initiatief?
 4. Zo ja, waarom wordt er dan medewerking verleend?
 5. Past dit plan in de concept gebiedsvisie Valkenburg west?
 6. Wat betekent het plaatsen van 150 chalets / woningen (inclusief de trillingen die de bezoekers hiervan veroorzaken) voor de stabiliteit van de grotten?
 7. Is de veiligheid hierdoor nog te waarborgen?
 8. Wie is verantwoordelijk voor de stabiliteit (inclusief veiligheid) van de grotten als er een vergunning wordt verleend aan de heer Gilles?
 9. Past dit grote vakantiepark op deze mooie landelijke groene locatie?
 10. Wanneer wordt de gemeenteraad over dit initiatief met enorme gevolgen door het college geïnformeerd?
 11. Hebben bewoners nog een mogelijkheid tot het geven van hun zienswijzen op dit plan?
 12. Wat betekent dit plan voor de verkeersstromen op de Daalhemmerweg en het Grendelplein?
 13. Hoe wordt de afvoer van water van deze chalets geregeld? Kan de riolering aan de Daalhemmerweg dit wel aan?
 14. Wordt door dit plan de groene uitstraling van deze omgeving niet geschaadt?
 15. Is de privacy van omwonenden nog te garanderen?
 16. Wat zijn de consequenties voor omwonenden (maar ook voor dieren) in relatie tot toename van (geluids-stank-)overlast?
 17. Deze camping staat genoteerd als camping voor campers. Borden verwijzen hun naar deze camping? Wat betekent dit nu voor de toekomst. Moeten wij ons zorgen maken dat er steeds meer wild gekampeerd gaat worden? Of gaat de gemeente naar een andere camping verwijzen?
 18. Hebben wij als gemeente (college en raad) hier een steek laten vallen door vooraf geen strengere kaders te stellen?
 19. De heer Gilles wenst 8 april 2022 te openen. Is dat realistisch? Zo nee waarom niet?

 

We vragen u de antwoorden schriftelijk aan ons te doen toekomen.

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Lloyd Wagemans