Artikel 41 RvO Songfestival 2020

Valkenburg a/d Geul, 27 mei 2019.

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 41 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

 

Geacht college,

 

Op woensdag 22 mei 2019 heeft u een schrijven laten uitgaan aan het college van B & W van de gemeente Maastricht. U geeft hierin o.a. aan dat het gemeentebestuur van Valkenburg a/d Geul Maastricht van harte wil ondersteunen met de lobby voor het Euro Songfestival 2020. Wij kunnen ons hierin vinden en vinden dit een heel goed initiatief.

 

Zaterdag 18 mei jl. heeft de vertegenwoordiger voor Nederland Duncan Laurence op een fantastische wijze het Eurovisie Songfestival 2019 gewonnen. Dit was voor Nederland na 44 jaar eindelijk weer eens dat het Songfestival gewonnen werd. De provincie Limburg staat ook al achter deze kandidaatstelling en ook prominenten zoals Andre Rieu hebben inmiddels hun steunbetuiging uitgesproken om het Eurovisie Songfestival in Maastricht te organiseren.

Er zijn meerdere steden die zich kandidaat gesteld hebben om dit fantastisch festival te mogen organiseren zoals Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Arnhem. De eisen om dit te organiseren zijn niet gering.

 

Veel mensen ook in Valkenburg a/d Geul vinden het een sympathiek idee om het Eurovisie Songfestival naar Maastricht halen. Wij zien hier ook wel degelijk kansen liggen voor Valkenburg a/d Geul. Want Maastricht en Valkenburg a/d Geul hebben gezamenlijk veel te bieden o.a. hoe men grote evenementen moet organiseren, cultuur, toerisme, historie, een goede infrastructuur, de internationale ligging en de natuurlijke prachtige (natuurlijke) omgeving. Tevens is Maastricht een stad met een Europese uitstraling.

 

Als Maastricht het Eurovisie Songfestival in 2020 zou mogen organiseren zal dat ongetwijfeld ook veel voordelen kunnen opleveren voor Valkenburg a/d Geul. Want zo’n Songfestival wordt op de televisie bekeken door zo’n 200 miljoen kijkers. Pak daarbij nog eens hoeveel mensen er kijken naar de 2 halve finales. Ook de hotel- en de horecabranche kan hier van mee profiteren, want men wil de bezoekers spreiden over heel Limburg. Dan zou zeker Valkenburg a/d Geul met zijn specifieke ligging en uitstraling hier zijn voordeel mee kunnen doen. Van deze bezoekers valt geen overlast te verwachten.

 

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 41 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:

  • U als college bent bereid om de lobby te ondersteunen van het MECC en Maastricht om het Eurovisie Songfestival 2020 te willen organiseren? Zoja, op welke wijze wil u dat gaan doen?
  • Kan het college ons aangeven wat de eventuele financiële consequenties zijn voor ons als gemeente?

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen.

 

 

Download het document: Art.41RvOEuroSongfestival27052019