Brandbrief

Valkenburg 27 februari 2018

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Valkenburg aan de Geul

Betreft: Het open houden van de ouderenwinkel Heuvelland dr Ariensstraat 27A

Wij zijn van mening dat de bovengenoemde winkel een noodzakelijke voorziening is voor onze ouder wordende bewoners

Uw standpunt verschilt van onze mening om deze winkel open te houden.
Het college heeft de bevoegdheid om af te wijken van het bestemmingsplan om detailhandel toe te staan op het adres dr. Ariensstraat 27A te Valkenburg aan de Geul
Na toetsing bij het SREZL zou er een uitzondering gemaakt kunnen worden.
U bent daartoe niet bereid!!
Het college gaat toch voor het centrum van Valkenburg met als doel dit gebied als winkelgebied te versterken.

De ouderenwinkel Heuvelland is niet slechts een verkooppunt
Deze winkel is een ontmoetingspunt voor ouderen en gehandicapten.
Er staat, onder andere, een leestafel met stoelen en er is koffie Goed voor een praatje, voorlichting en advies.

In samenwerking met Welzorg is de ouderenwinkel ook uitleenpunt voor hulpmiddelen die onder de AWBZ vallen en mogelijkheid om, gratis, rollators te laten controleren en repareren.
De mensen kunnen terecht voor advies op allerlei terreinen.
De winkel werkt samen met een ergotherapeute en steunpunt mantelzorg.
De doelgroep van de ouderenwinkel is minder mobiel. Het is dus belangrijk dat de locatie goed bereikbaar is en de mensen voor de deur kunnen parkeren.
Dit is zeer belangrijk. Een winkelcentrum is dus ongeschikt hiervoor ook al is daar een mooie parkeergarage.
De Ouderenwinkel Heuvelland is zo een verrijking van het aanbod voor senioren en gehandicapten van Valkenburg en omgeving.

Om de bovengenoemde redenen vinden wij dat de ouderenwinkel Heuvelland open moet blijven op de huidige locatie.

In afwachting van een positieve reactie van Uw kant,
Namens VSP (Valkenburgse Senioren Partij)
Gertie Silverentand –Nelissen
Strabeek 19
6301 HN Valkenburg
043-6040305