Brief dramatisch gebeuren Boekhem Noord

Valkenburg a/d Geul, 23 augustus 2017.

Aan: de raad en het college van B & W van de gemeente Valkenburg a/d Geul, per mail: info@valkenburg.nl

Geachte raad en college,

Wij als VSP zijn zeer geschrokken van de dramatische gebeurtenis in Broekhem Noord op donderdag 3 augustus jl., waarbij een dode is gevallen. Het gaat hier om Wim Evers. Hij heeft een aantal jongeren aangesproken op hun agressief gedrag. Hij heeft dit met zijn leven moeten bekopen. Dit afschuwelijke gebeuren roept bij ons nogal wat vragen op. Het drama heeft zich nu bijna twee weken geleden afgespeeld, maar er is nog veel onduidelijkheid rondom het gebeuren. Het was allang bekend dat een aantal jongeren de wijk al geruime tijd terroriseerde. Wat wij van bewoners vernomen hebben speelt dit al van oktober 2016. De overlast bestond o.a. uit afsteken van vuurwerk, intimiderend gedrag, agressief gedrag, lawaaioverlast, drugs en alcoholgebruik. Ook werden er vernielingen aan auto’s aangericht en brandjes gesticht. Er zijn hiervan diverse malen meldingen gedaan, zowel bij de gemeente als de politie, maar er is in feite niet opgetreden tegen deze jongeren. Het gaat hier niet over jongeren die wat kattenkwaad uithalen of jongeren die niemand tot last zijn. Het gaat hier over uitwassen van de maatschappij die totaal respectloos zijn. En dit soort ernstige overlastveroorzakers kom je op meerdere plaatsen tegen in Valkenburg a/d Geul. Dit vraagt dus ook om een harde aanpak. Met pappen en nathouden bereik je hier niets. Veel mensen in Broekhem Noord zijn bang voor represailles en durven ‘s avonds niet meer de straat op. Dit geldt trouwens voor meerdere kernen in onze gemeente.

Wij kunnen ons niet aan het gevoel onttrekken dat men in Valkenburg a/d Geul teveel bezig is met het promoten van het toerisme, het economisch belang, grootse evenementen en dat er volstrekt te weinig aandacht is voor de leefbaarheid in de kernen en er te weinig aandacht wordt besteed aan de probleemstellingen waar onze inwoners dag in, dag uit mee te maken hebben. Wij vinden dat u allen gefaald heeft bij de onderhavige problematiek. Zo wil men o.a. een JOP realiseren in Broekhem Noord. Dat gaat er bij ons niet in. Je gaat hierdoor slecht gedrag belonen. Trouwens voor wie is die JOP dan bestemd.

Het merendeel van de jongeren zou van buiten Valkenburg a/d Geul komen. Jij krijgt dus een aanzuigende werking van buitenaf. En daar zit in feite niemand op te wachten. Ik heb van een van de bewoners die zitting heeft in de werkgroep om tot een oplossing van de jeugdoverlast te komen een mail ontvangen met daarin een opmerkelijk citaat “ na bijeenkomst overleg 3 juli jl. staan 3 jongeren met ouders bij elkaar. Iemand geeft aan: die moeten dus niet denken dat wij de hele avond in een JOP blijven zitten’’, waarvan akte.

Wat wij expliciet missen is dat er niet zoals in andere gemeentes waar men last heeft van overlast van jongeren een samenscholingsverbod is ingevoerd. Trouwens handhaving is in Valkenburg a/d Geul al jarenlang een wassen neus. Valkenburg a/d Geul is gewoon een vrijstaat voor verkeershufters, drugs(criminelen), milieuvervuilers en terreurjongeren. U bent hier met zijn allen al jarenlang ziende blind en horend doof voor. Alle politieke partijen hebben veiligheid in hun verkiezingsprogramma’s staan om er vervolgens niets mee te doen. Ook is er gewoon te weinig blauw op straat.

Ook het vertrouwen in het Openbaar Ministerie is ver te zoeken. Het kan er bij de mensen gewoon niet in dat er uiteindelijk drie verdachten worden opgepakt voor openlijke geweldpleging met een dode tot gevolg en dat deze na amper een dag weer op vrije voeten worden gesteld.

Wim Evers heeft op donderdagavond als enige de jongeren aangesproken vanwege gigantische overlast. Hij heeft dat met zijn leven moeten bekopen De jongeren die hierbij betrokken waren zullen hiervoor hard gestraft dienen te worden. Ook hun ouders zullen aan de tand gevoeld moeten worden. Dit kan en mag niet zomaar in de doofpot gestopt worden.

Ook zou de gemeenteraad van Valkenburg a/d Geul hierover al lang een extra raadsvergadering aan gewijd moeten hebben. Men is hier gewoon in gebreke gebleven.

Naar aanleiding van het bovenstaand willen wij de volgende vragen aan u stellen:

Bent u bereid om bij het Openbaar Ministerie een protest in te dienen, dat men de 3 opgepakte verdachten zomaar vroegtijdig vrij heeft gelaten, terwijl zij verdacht worden van zware openlijke geweldpleging waarbij iemand het leven verloren heeft?

Bent u bereid zo snel als mogelijk een samenscholingsverbod in te voeren waar er sprake is van overlast door hangjongeren binnen deze gemeente?

Bent u bereid om een juiste balans aan te brengen tussen economie, toerisme, evenementen enerzijds en anderzijds de leefbaarheid van onze eigen inwoners?

Namens de VSP,

Jef Kleijnen.