Brief over het parkeren in Valkenburg Centrum

Valkenburg aan de Geul, 3 september 2017.

Onderwerp: Parkeren Centrum.

 

Geachte raad en college,

Wij als VSP zijn zeer verontrust over de  (komende) sluitingen van diverse detailhandelszaken in het centrum van Valkenburg.

De ene na de andere winkel in het centrum van Valkenburg is aan het verdwijnen. Zoals het er op dit moment naar uitziet, zullen het komend anderhalf jaar een achttal winkels hun deuren gaan sluiten. Valkenburg ontwikkelt zich van een veelzijdig naar een eenzijdig winkelgebied. De winkels die overblijven verkopen confectie-, interieur- en of cadeauartikelen.  De renovatie van het nieuwe centrum is niet uitgevoerd om de winkels van de dagelijkse boodschappen uit het Valkenburgs centrum te elimineren. In de Lindenlaan en de Passage is de leegstand al zichtbaar. Wij als VSP hopen dat er zeer snel maatregelingen worden genomen om verdere leegstand alsnog te voorkomen.

In de meeste steden is er sprake van een goed functionerende brancheringscommissie. Zo’n commissie bestaat uit winkeliers, vastgoedmakelaars en bewoners. In goed overleg wordt ernaar gestreefd om, in een bepaald gebied, een divers aanbod aan winkels te verkrijgen, zodat de klant het de moeite waard vindt om er daadwerkelijk de dagelijkse boodschappen te doen. Een nieuwe bril kopen bij maar liefst 3 optiekzaken in het centrum of binnenlopen bij het grote aantal modezaken doe je niet iedere dag. Hoeveel winkels waar je drogisterijartikelen kunt kopen zijn er niet? Ondertussen is er een manco aan zaken waar wél behoefte aan is. Om verschraling van het winkelaanbod te voorkomen zal zo’n commissie aan het werk moeten. Ook de gemeente kan brancheren via bestemmingsplannen te wijzigen en goede afspraken te maken met de verhuurder van de winkelpanden.

Het is op dit moment voor veel ouderen en gehandicapten zeer lastig om in het centrum hun boodschappen te doen.  Het blijkt dat deze mensen de parkeergarage mijden: wandelen van de huidige parkeerplaatsen naar het centrum is voor velen te ver. Ook blijkt dat de mensen die snel een boodschap willen doen (runshoppers) niet meer naar het centrum komen. De ondernemers constateren dat de klanten, die binnen een straal van 15 km van het centrum wonen, elders hun wekelijkse boodschappen doen, omdat ze geen parkeergeld willen betalen. Detailhandel Nederland heeft dit afgelopen week nog eens bevestigd en gepleit voor aanpassing van het parkeerbeleid. Winkels in Berg en Terblijt, Heer, Schimmert, Hulsberg, Klimmen, Voerendaal, Simpelveld, Margraten en Gulpen hebben hun winkelcentra keurig op orde en worden nu veelvuldig bezocht door klanten, die vroeger in het centrum van Valkenburg hun boodschappen deden.

Wij adviseren dan ook om met onmiddellijke ingang het autoluw centrum weer toegankelijk te maken. Dat wil zeggen dat men zo snel mogelijk weer moet kunnen inrijden via de Jan Deckerstraat, Lindenlaan en Louis van der Maesenstraat en vervolgens uitrijden via de St. Pieterstraat en het Walramplein. In deze straten moet dan ook kort parkeren mogelijk worden maximale tijd bijvoorbeeld een half uur met de parkeerschijf (zie de Wilhelminalaan). Voor de parkeergarage adviseren wij om te stoppen met het gratis parkeren middels de Valkenburg pas. Laat in plaats hiervan elke bezoeker de eerste twee uur gratis parkeren. Dit zal ook het gebruik van de garage gunstig beïnvloeden. Wellicht zullen de winkeliers en horecazaken, net als Albert Heijn nu, met de gemeente willen samenwerken om dit te bekostigen.

Nu, een jaar na de opening van ons mooie winkelcentrum ‘Aan de Kei’, blijkt dat veel klanten Valkenburg de rug toe keren. Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor de Valkenburgse horeca. De klanten die elders hun boodschappen doen zullen natuurlijk ook hun koffie, lunch en/of diner elders nuttigen.

Het is twee voor 12!!!! Veel winkeliers staat het water tot aan de lippen en het is de vraag of ze 2018 nog halen.

 

Namens de Valkenburgse Senioren Partij,

Wim Hop, voorzitter

Jan Hendrikx, secretaris/penningmeester