Brief raadsfractie VSP aan college

Valkenburg a/d Geul, 26 april 2019.

 

 

Raadsfractie VSP,

p/a Hekerbeekweg 66,

6301 EN Valkenburg a/d Geul.

Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com

 

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 41 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

 

 

Geacht college,

 

Bij de ingekomen stukken aan de raad en het college hebben wij een schrijven aangetroffen van de stichting Samenwerkende Verenigingen Sibbe-IJzeren. Deze spreken hun grote bezorgdheid uit omdat zij vernomen hebben dat vanuit de gemeente plannen in ontwikkeling zijn om de plek van de denplanting van de Rosa-den te verleggen om de plataan-boom (geen beschermende boom) die er vlakbij staat te beschermen. Wij hebben dit niet alleen vernomen middels dit schrijven, maar ook rechtstreeks van bezorgde inwoners van Sibbe-IJzeren.      Wij vinden dit net als de stichting en vele inwoners/verenigingen van Sibbe-IJzeren gewoon onacceptabel en wel om de navolgende redenen:

  • De huidige plek van de denplanting met de daarbij behorende activiteiten vinden plaats op de meest centrale plaats binnen het dorp voor het gemeenschapshuis De Blokhut en tegenover de kerk.
  • Wij ook vinden dat de traditie het planten van de Rosa-den door de Jonkheid Suub-Iezeren  (sinds 1953) met daarbij een mooi feest een hogere plaats mag innemen dan de plataan, die overigens in eerste instantie al drastisch teruggesnoeid kan worden, want deze zorgt nu al voor de nodige overlast voor de omwonenden.
  • Tevens zal een eventuele andere locatie voor het planten van de Rosa-den hogere kosten met zich meebrengen die ongetwijfeld ten laste komen van de gemeenschap. Tevens zouden er diverse nutsvoorzieningen verlegd moeten worden.

 

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 41 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:

  • Is het waar dat het college van plan is om de plek van de denplanting van de St. Rosa-den te verleggen?
  • Indien het antwoord op bovenstaande vraag ja is, is het college bereid hier alsnog van af te zien en de huidige locatie van de denplanting te handhaven?

 

Namens de VSP fractie,

 

Jef Kleijnen.

 

 

Download het document: Art.41RvOSt.Rosadenhuidigelocatie26042019