Artikel 32 RvO: Omheining Geul Th.Dorrenplein

Valkenburg a/d Geul, 9 mei 2022. Raadsfractie VSP, p/a Hekerbeekweg 66, 6301 EN Valkenburg a/d Geul. Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul. Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.   Geacht college, Wij zijn de laatste tijd door […]

Lees verder


Nieuwsbulletin: VSP 28-05-2022

Coalitieonderhandelingen Valkenburg a/d Geul op stoom. De onderhandelingen om te komen tot een coalitieakkoord voor Valkenburg aan de Geul verlopen volgens planning. De formerende partijen AB, VSP en VVD werken op een constructieve wijze en in een goede sfeer aan een ambitieus maar vooral ook realistisch coalitieakkoord. De presentatie van het coalitieakkoord en de beoogde […]

Lees verder


Artikel 32 RvO: Bomen snoeien Hekerbeekweg

Valkenburg a/d Geul, 1 april 2022. Raadsfractie VSP, p/a Hekerbeekweg 66, 6301 EN Valkenburg a/d Geul. Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul. Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul. Geacht college, Het is gewoon niet meer uit te […]

Lees verder


Nieuwsflits: Intentieverklaring

De VSP heeft gisteren een intentieverklaring getekend met AB en de VVD. Deze intentieverklaring houdt in dat wij gezamenlijk als drie partijen de onderhandelingen opstarten om te komen tot een coalitieakkoord in Valkenburg a/d Geul. Wij komen hier nog uitvoerig op terug.    Voor de intentieverklaring zie de bijlage. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen […]

Lees verder


Artikel 32 RvO: Croix de Bourgogne

Valkenburg a/d Geul, 7 maart 2022.   Raadsfractie VSP, p/a Hekerbeekweg 66, 6301 EN Valkenburg a/d Geul. Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com   Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.   Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.     Geacht college,   N.a.v. […]

Lees verder


Artikel 32 RvO: Toegang De Kei

Valkenburg a/d Geul, 24 januari 2022.   Raadsfractie VSP, p/a Hekerbeekweg 66, 6301 EN Valkenburg a/d Geul. Tel: 06-11567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com   Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.   Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.     Geacht college,   Zoals […]

Lees verder


Artikel 32 RvO: Croix de Bourgogne

Valkenburg a/d Geul, 19 januari 2022.   Raadsfractie VSP, p/a Hekerbeekweg 66, 6301 EN Valkenburg a/d Geul. Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com   Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.   Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.     Geacht college,   De […]

Lees verder


Artikel 32 RvO: Geen fusie Ambulance

Valkenburg a/d Geul, 12 januari 2022.   Raadsfractie VSP, p/a Hekerbeekweg 66, 6301 EN Valkenburg a/d Geul. Tel: 06-11567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com   Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.     Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.     Geacht college,   […]

Lees verder


Kandidatenlijst VSP gemeenteraadsverkiezingen die gehouden worden op 14, 15, en 16 maart 2022 in Valkenburg a/d Geul.

  Valkenburg a/d Geul, 21 december 2021.     Kandidatenlijst VSP gemeenteraadsverkiezingen die gehouden worden op 14, 15, en 16 maart 2022 in Valkenburg a/d Geul. Deze is unaniem vastgesteld door de ledenvergadering van de VSP gehouden op 18 december 2021. De lijsttrekker Jef Kleijnen was al unaniem gekozen tijdens ledenvergadering van de VSP van […]

Lees verder


Artikel 32 RvO: Noodtoilet

Valkenburg a/d Geul, 20 december 2021.   Raadsfractie VSP, p/a Hekerbeekweg 66, 6301 EN Valkenburg a/d Geul. Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com   Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.   Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.     Geacht college,   Tijdens […]

Lees verder


Artikel 32 RvO: Booster Locatie

Valkenburg a/d Geul, 19 december 2021.   Raadsfractie VSP, p/a Hekerbeekweg 66, 6301 EN Valkenburg a/d Geul. Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com   Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.   Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.     Geacht college,     […]

Lees verder


Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP n.a.v. inbreng raadsfractie VSP tijdens de raadsvergadering op 13 december 2021

Nieuwsbulletin raadsfractie VSP n.a.v. inbreng raadsfractie VSP tijdens de raadsvergadering op 13 december 2021: Gezamenlijke motie CDA en VSP bankautomaten. Kleinschalig OV overstappunt bij station Houthem.   Motie CDA en VSP vreemd aan de orde van de dag betreffende lobby voor uitbreiding van bankautomaten voor het storten en/of opnemen van geld. De raad van de […]

Lees verder


Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP n.a.v. inbreng raadsfractie VSP tijdens de raadsvergadering op 13 december 2021

Nieuwsbulletin raadsfractie VSP n.a.v. inbreng raadsfractie VSP tijdens de raadsvergadering op 13 december 2021: Gezamenlijke motie raadsfracties VSP, CDA, PGP, AB en VVD: Steun voor de gedupeerden watersnoodramp 14 juli 2021. Afvoeren Ontwikkelvisie Berg. Voorstel Samenwerkend Kindcentrum Berg. Mobiliteitsplan. Visie Valkenburg Oost.   Gezamenlijke motie raadsfracties VSP, CDA, PGP, AB en VVD Steun voor de […]

Lees verder


Artikel 32 RvO: Corona tegemoetkomingen

Valkenburg a/d Geul, 6 december 2021.   Raadsfractie VSP, p/a Hekerbeekweg 66, 6301 EN Valkenburg a/d Geul. Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com   Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.     Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.     Geacht college,   […]

Lees verder


Nieuwsbulletin: Inbreng VSP tijdens de raadsadviescommissie SOB Valkenburg a/d Geul d.d. 29-11-2021.

Verordening Stimuleringslening Isoleer je Huis. Zoals wij reeds tijdens de begrotingsvergadering aangegeven hebben omarmen wij als partij duurzaamheidsmaatregelen die bedoeld zijn om o.a. onze CO2 uitstoot te verminderen. Gelezen hebbende dit voorste hebben wij de volgende vragen: Is eenzelfde stimuleringsregeling momenteel niet ook via de Provincie te verkrijgen? Met deze full-service regeling wordt iedere aanvrager […]

Lees verder


Artikel 32 RvO: Sport & Leisure Valkenburg

Valkenburg a/d Geul, 27 november 2021.   Raadsfractie VSP, p/a Hekerbeekweg 66, 6301 EN Valkenburg a/d Geul. Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com   Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.     Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.     Geacht college,   […]

Lees verder


Nieuwsbulletin: Inbreng raadsfractie VSP raadsadviescommissie SOB 23 november 2021

Agendapunt 3. A. spreekrecht Dhr. Houten m.b.t. ontwikkelvisie Berg. Wij willen dit graag betrekken bij agendapunt 8. Ontwikkelvisie Berg.   B. Leefbaarheid Dorpskern S.o.G. Dit bespreekpunt stond gisteren ook geagendeerd voor de raadsadviescommissie SD. Als VSP zijn wij ervan overtuigd dat er in S.o.G. een gebrek is aan goede betaalbare woningen voor jongeren. Dit geldt […]

Lees verder


Artikel 32 RvO: Flitspalen

  Valkenburg a/d Geul, 17 november 2021.   Raadsfractie VSP, p/a Hekerbeekweg 66, 6301 EN Valkenburg a/d Geul. Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com   Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.   Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.     Geacht college,   […]

Lees verder


Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP i.v.m. Algemene Beschouwingen gemeente Valkenburg a/d Geul gehouden op 9 november 2021.

  Voorwoord. Vandaag zijn wij hier bij elkaar om de laatste Algemene Beschouwingen te bespreken van deze raadscyclus. Wij hebben in deze periode te maken gehad en nu nog met het vreselijke coronavirus, de watersnoodramp en last but not least de energiecrisis. Deze drie onderwerpen zorgen voor veel leed bij onze inwoners en ondernemers. Wij […]

Lees verder


Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP n.a.v. raadsadviescommissie Sociaal Domein 02-11-2021: Versterking Sociaal Domein.

Nieuwsbulletin raadsfractie VSP n.a.v. raadsadviescommissie Sociaal Domein 02-11-2021: Versterking Sociaal Domein.   Onze taakstelling op het Sociale Domein is maar liefst 1,7 miljoen euro. In een woord is dit A-sociaal. Waar moeten wij dit geld dan vandaan halen, waarbij het streven moet zijn om onze meest kwetsbare inwoners niet te onthouden van de zorg die […]

Lees verder


Artikel 32 RvO: Onderhoud groen Hekerbeek/Kwekerij

  Valkenburg a/d Geul, 25 oktober 2021.   Raadsfractie VSP, p/a Hekerbeekweg 66, 6301 EN Valkenburg a/d Geul. Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com   Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.   Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.   Geacht college,   Belofte […]

Lees verder


UPDATE: Loopbrug Odapark

De noodbrug Odapark naar BS De Plenkert is vandaag aangebracht. Namens de VSP heb ik hierover herhaalde malen aan de  getrokken. Eerst wou het college hier niets van weten, maar toen op initiatief van de VSP er op 11 oktober jl. tijdens de raadsvergadering een raadsbrede motie klaar lag, kon het ineens wel. Wij zijn […]

Lees verder


Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP n.a.v. raadsvergadering Valkenburg a/d Geul 11-10-2021

Nieuwsbulletin raadsfractie VSP n.a.v. raadsvergadering Valkenburg a/d Geul gehouden op 11-10-2021 o.a. Noodbrug Odapark noodzakelijk. Motie rijksbijdrage Culturele voorzieningen. Vragen m.b.t. vergroenen voortuinen Broekhem. Integraal afwegingskader gebiedsvisies. Motie zelfwoningsplicht.   Wethouder Carlo Vankan bekent kleur m.b.t verwijderde brug Odapark waardoor de verkeersveiligheid van o.a. schoolgaande kinderen de spuigaten uitlopen rondom Basisschool De Plenkert. N.a.v. een […]

Lees verder


Artikel 32 RvO: Loopbrug Odapark

Valkenburg a/d Geul, 12 september 2021.   Raadsfractie VSP, p/a Hekerbeekweg 66, 6301 EN Valkenburg a/d Geul. Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com   Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.   Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.     Geacht college,   Wij hebben […]

Lees verder


Artikel 32 RvO: Voorzieningenwijzer

Valkenburg a/d Geul, 9 september 2021.   Raadsfractie VSP, p/a Hekerbeekweg 66, 6301 EN Valkenburg a/d Geul. Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com   Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.   Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.     Geacht college,   Om […]

Lees verder


Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP Valkenburg a/d Geul 14-07-2021

Nieuwsbulletin raadsfractie VSP Valkenburg a/d Geul. Vaststellen jaarstukken 2020. Kadernota 2021 – 2025.   Vaststellen Jaarstukken 2020. Meer transparantie creëren in uitgaven en opbrengsten en in te verdelen subsidies. De toekenning van subsidies moet transparanter, de verantwoording aan de raad moet beter en de belastinggelden moeten eerlijker terugvloeien naar de segmenten, die de belasting ophoesten. […]

Lees verder


Nieuwsbulletin: Jef Kleijnen lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen 2022 voor de VSP in Valkenburg a/d Geul.

  Valkenburg a/d Geul, 9 juli 2021   Jef Kleijnen lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen 2022 Jef Kleijnen lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen 2022 Tijdens een goed bezochte ledenvergadering van de VSP, die gehouden is op 6 juli jl. is de huidige fractievoorzitter van de VSP Jef Kleijnen unaniem gekozen als lijsttrekker van de VSP voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart […]

Lees verder


Artikel 32 RvO: Onderhoud groenvoorziening

Valkenburg a/d Geul, 29 juni 2021.   Raadsfractie VSP, p/a Hekerbeekweg 66, 6301 EN Valkenburg a/d Geul. Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com   Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.   Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.   Geacht college,   Het onderhoud […]

Lees verder


Nieuwsbulletin: Gebiedsontwikkeling kern Berg: Wethouder gaat mede naar aanleiding van onze inbreng eerst terug naar de inwoners van Berg.

Onze inbreng: De fractie van de VSP vindt dit voorstel onzorgvuldig tot stand gekomen en niet rijp voor besluitvorming. Wij vragen ons af of Berg deze herontwikkeling überhaupt wel ziet zitten. Of is dit voorstel vanuit politiek oogpunt strategisch bedoeld? Wij als VSP willen het beste voor Berg maar dan moet Berg dat zelf ook […]

Lees verder


Artikel 32 RvO: Bomen snoeien

Valkenburg a/d Geul, 15 april 2021.   Raadsfractie VSP, p/a Hekerbeekweg 66, 6301 EN Valkenburg a/d Geul. Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com   Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.   Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.   Geacht college,   Betreft vervolgvragen […]

Lees verder


Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP met onze belangrijkste inbreng tijdens de raadsvergadering gemeente Valkenburg a/d Geul 12 april 2021

  Motie VSP: Borstonderzoek Vrouwen. Valkenburg a/d Geul beweegt. Motie VSP: vervangen conventionele armaturen vervangen door LED verlichting sportvelden vitale verenigingen. Bespreken coalitieakkoord Focus 2021-2022.   Motie VSP: Borstonderzoek Vrouwen.   De raad van de gemeente Valkenburg a/d Geul in vergadering bijeen op 12 april 2021.   Overwegende dat: Dat de (demissionaire) staatssecretaris voor volksgezondheid […]

Lees verder


Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP Valkenburg a/d Geul d.d. 1 april 2021 n.a.v. inbreng raadsvergadering 30 maart 2021

Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP Valkenburg a/d Geul d.d. 1 april 2021 n.a.v. inbreng raadsvergadering 30 maart 2021 i.v.m. nieuwe coalitie van AB, PGP en VVD, verkiezing wethouders en installatie nieuwe raadsleden.   Bij de nieuwe coalitie draait het in feite alleen maar om de macht!!!! Als je op het ogenblik kijkt naar de landelijke politiek dan […]

Lees verder


Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP d.d. 30 maart 2021 n.a.v. diverse raadsadviescommissies gemeente Valkenburg a/d Geul

Nieuwsbulletin VSP raadsfractie VSP d.d. 30 maart 2021 n.a.v. diverse raadsadviescommissies gemeente Valkenburg a/d Geul met o.a.: Stand van zaken corona. Reactie op Integraal Veiligheidsplan jaarverslag 2020. Ontstane commotie over bouwplan IJzeren. Afrekening WK Veldrijden 2018.   Stand van zaken corona. Extra budget perspectief voor jongeren in coronatijd. Het kabinet heeft hiervoor € 58.5 miljoen […]

Lees verder


Nieuwsbulletin: Inbreng raadsfractie VSP n.a.v. raadsadviescommissie Sociaal Domein gemeente Valkenburg a/d Geul 22 maart 2021.

Nieuwsbulletin inbreng raadsfractie VSP n.a.v. raadsadviescommissie Sociaal Domein gemeente Valkenburg a/d Geul 22 maart 2021. Valkenburg a/d Geul beweegt. Actieplan jeugdbeleid. Aanvulling armoedebeleid.   Valkenburg a/d Geul beweegt. Als je het voorliggend raadsvoorstel en de nota Valkenburg a/d Geul beweegt goed tot je doorneemt dan kun je maar een conclusie trekken. Is dit het nu […]

Lees verder


Artikel 32 RvO: Openbare Toiletten

Valkenburg a/d Geul, 12-03-2021.   Raadsfractie VSP, p/a Hekerbeekweg 66, 6301 EN Valkenburg a/d Geul. Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com   Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.   Geacht college,   Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.   N.a.v. ons pleidooi om […]

Lees verder


Artikel 32 RvO: Bomen Snoeien

Valkenburg a/d Geul, 3 maart 2021.   Raadsfractie VSP, p/a Hekerbeekweg 66, 6301 EN Valkenburg a/d Geul. Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com   Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.   Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.   Geacht college,   Belofte maakt […]

Lees verder


Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 23-02-2021

Nieuwsbulletin raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 23-02-2021 In dit nieuwsbulletin wat wij zoal aan de orde hebben gesteld tijdens de raadsvergadering van de gemeente Valkenburg a/d Geul zoals: Motie VSP evaluatie parkeervergunningensystheem. Motie VSP heropenen toilletunits Th. Dorrenplein. Motie VSP aanvullende maatregel precariobelasting en huurkwijtschelding voor sport en maatschappelijke huurders 2021. Motie VSP waardebon […]

Lees verder


Artikel 32 RvO: Overloop Parkeerplaats

Valkenburg a/d Geul, 10-02-2021.   Raadsfractie VSP, p/a Hekerbeekweg 66, 6301 EN Valkenburg a/d Geul. Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com   Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.     Geacht college,   Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul. Er is in Valkenburg […]

Lees verder


Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 09-02-2021

In dit nieuwsbulletin o.a. de voordracht van Daan Prevoo als nieuwe burgemeester van Valkenburg a/d Geul en onze inbreng tijdens de recentelijke gehouden raadsadviescommissies SD, SOB, EFTR en ABA van de gemeente Valkenburg a/d Geul zoals: Daan Prevoo voorgedragen als nieuwe burgemeester voor Valkenburg a/d Geul. Stand van zaken corona. Klachten overlast ‘De Dwingel’ in […]

Lees verder


Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 04-02-2021

In dit nieuwsbulletin onze inbreng tijdens de raadsadviescommissies SOB en EFTR van de gemeente Valkenburg a/d Geul d.d. 03-02-2021 zoals: VSP stelt grote vraagtekens vanwege eventueel niet betaalde legeskosten Par’Course. VSP doet indringend verzoek om de toilletunits op het Th. Dorrenplein te heropenen. Voorstel college betreffende plan vernieuwing publiekpresentatie vuursteenmijnen. Brieven actiegroep Neerhem op de […]

Lees verder


Nieuwjaarswens VSP 2021

De VSP wenst u en iedereen die u dierbaar is een hoopvol, gezond en gelukkig 2021.   Wij hebben te maken gehad met een uitzonderlijk jaar 2020. Het coronavirus wat onzichtbaar is, haalde de hele wereld overhoop. Wij kunnen dit virus alleen samen overwinnen. Want besef een ding goed: wij zijn het virus allemaal meer […]

Lees verder


Kerstwens VSP 2020

De VSP wenst u en iedereen die u dierbaar is heel veel warmte toe tijdens deze kerstperiode.   Wij hebben bijna een uitzonderlijk jaar achter de rug vanwege het coronavirus. Dit is een onzichtbaar virus wat de hele wereld overhoop heeft gehaald. Wij kunnen dit virus alleen gezamenlijk overwinnen. Want besef een ding goed: wij zijn […]

Lees verder


Nieuwsbulletin: Raadsfractie van de VSP (deel 2) Valkenburg a/d Geul d.d. 14 december 2020

Nieuwsbulletin VSP inbreng raadsfractie VSP tijdens de raadsvergadering van 14 december jl. (deel 2). Voorstel college armoedebeleid. Motie bijstandsnormen raadsfracties VSP, PGP en AB. Jaarvoorstel betreffende jaarprogramma duurzaamheid 2021 met doorkijk naar 2022. Beantwoording vragen VSP verkeersoverlast Dorpstraat Sibbe. Motie bekostiging onderwijshuisvesting raadsfracties PGP, AB, VSP en de VVD. Facetbestemming ondergeschikte horeca.   Voorstel college […]

Lees verder


Nieuwsbulletin: Raadsfractie van de VSP (deel 1) Valkenburg a/d Geul d.d. 14 december 2020

Nieuwsbulletin raadsfractie van de VSP (deel 1) n.a.v. onze inbreng tijdens de raadsvergadering gemeente Valkenburg a/d Geul d.d. 14 december 2020 zoals: Zwemvoorzieningen Polfermolen om zeep geholpen. Beantwoording vragen van de VSP m.b.t. de Kerstmarkt. Behandeling najaarsnota 2020. Beantwoording vragen van de VSP verkeersoverlast Dorpsstraat te Sibbe.   Zwarte dag voor Valkenburg a/d Geul. Zwemvoorzieningen […]

Lees verder


Artikel 32 RvO: Parkeeroverlast

  Valkenburg a/d Geul, 02-12-2020.     Raadsfractie VSP, p/a Hekerbeekweg 66, 6301 EN Valkenburg a/d Geul. Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com     Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.     Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.     Geacht college, […]

Lees verder


Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP d.d. 1 december 2020.

In dit nieuwsbulletin onze inbreng tijdens de recentelijk gehouden diverse raadsadviescommissies van de gemeente Valkenburg a/d Geul zoals: Ruim baan voor goede woningbouwplannen. Resultaten vuurwerkenquête. Coronavirus (COVID 19) stand van zaken. Stagneren m.b.t. het Sociaal Domein.   Ruim baan voor goede woningbouwplannen. Omdat wij wel een lokale woonvisie hebben, maar er tot nu toe nog […]

Lees verder


Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 27-11-2020

In dit nieuwsbulletin wat wij zoal aan de orde hebben gesteld tijdens de diverse raadsadviescommissies van de gemeente Valkenburg a/d Geul zoals: VSP wil dat de Sociale Werkplaatsen worden omgevormd tot Sociale Ontwikkelbedrijven. Armoedebeleid. Polfermolen na 31 december 2020. Evaluatie vrijwilligersbeleid 2019/2020.   VSP wil dat de Sociale Werkplaatsen worden omgevormd tot Sociale Ontwikkelbedrijven. Wij […]

Lees verder


Nieuwsbulletin VSP m.b.t. Algemene Beschouwingen: Raadsfractie VSP 10 november 2020 begrotings-vergadering gemeente Valkenburg a/d Geul.

Zie hieronder onze inbreng.   Een woord vooraf over het coronavirus. Het coronavirus houdt iedereen bezig. Wij hebben nu te maken met een Lockdown. Het zorgt voor ontzettend veel onrust, problemen en ongemak. Niet alleen de horeca wordt weer hard geraakt, maar ook de detailhandel, mensen met vitale beroepen en wat te denken van onze […]

Lees verder


Artikel 32 RvO: Onderhoud Kasteel Oost

Valkenburg a/d Geul, 10-10-2020.   Raadsfractie VSP, p/a Hekerbeekweg 66, 6301 EN Valkenburg a/d Geul. Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com   Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.   Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.   Geacht college,   Wij als VSP zijn […]

Lees verder


Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 22-09-2020.

In dit nieuwsbulletin onze inbreng tijdens de raadsadviescommissies SD en ABA van de gemeente Valkenburg a/d Geul d.d. 21 september 2020 zoals: Sport en Accommodatiebeleid 2021 (o.a. problematiek SV Geuldal). Bespreekpunt Corona (vooral onze grote zorgen over een ondergrondse Kerstmarkt in de Gemeentegrot in 2020). Voorstel college beheersmaatregelen Omnibuzz. Integraal veiligheidsplan Heuvelland. Vervolgvragen n.a.v. beantwoording […]

Lees verder


Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 17-09-2020.

In dit nieuwsbulletin onze belangrijkste inbreng tijdens de raadsadviescommissie EFTR van de gemeente Valkenburg a/d Geul van   16 september 2020 zoals: Problematiek Polfermolen. Raadsinformatiebulletin Kerststad Valkenburg.   Problematiek Polfermolen. Voor de behandeling van dit raadsvoorstel trok wethouder Remy Meijers dit raadvoorstel in vanwege de vele kritiek die er was op dit niet doordacht raadsvoorstel. Maar […]

Lees verder


Artikel 32 RvO: Bushaltes (VSP wil buurtbus in Broekhem Noord en de Hekerbeek.)

Valkenburg a/d Geul, 01-09-2020.   Raadsfractie VSP, p/a Hekerbeekweg 66, 6301 EN Valkenburg a/d Geul. Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com   Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.   Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.   Geacht college,   N.a.v. de Quik – […]

Lees verder


Artikel 32 RvO: Overlast fietsers & scooters

Valkenburg a/d Geul, 19 augustus 2020.   Raadsfractie VSP, p/a Hekerbeekweg 66, 6301 EN Valkenburg a/d Geul. Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com   Aan: het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.   Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.   Geacht college, Op 7 augustus […]

Lees verder


Artikel 32 RvO: Verkeersonveligheid

Valkenburg a/d Geul, 7 augustus 2020.   Raadsfractie VSP, p/a Hekerbeekweg 66, 6301 EN Valkenburg a/d Geul. Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com   Aan: het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.   Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.   Geacht college,   NOODKREET: Stop […]

Lees verder


Achterstallig groenonderhoud Mauritiussingel Schin op Geul

Aan: wethouder Carlo Vankan van de gemeente Valkenburg a/d Geul.   Beste Carlo,   Tijdens de behandeling van de Kadernota afgelopen maandag heb ik toen wij het hadden over de slechte afwerking van het wandelpad Strucht/Mauritiussingel in Schin op Geul nog aangegeven dat er aan de Mauritiussingel ook nog klachten waren onderhoud van de groenvoorziening. Ik ben daar nog terplaatse gaan […]

Lees verder


Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 08-07-2020.

In dit nieuwsbulletin onze inbreng tijdens de raadsvergadering van 6 juli 2020 (behandeling Kadernota) van de gemeente Valkenburg a/d Geul zoals: Besluitvorming financiële maatregelen corona in 2020. Veiligheid, toezicht en handhaving. Sport en accommodatiebeleid en haalbaarheidsrapport S.V. Geuldal. Toerisme en Economie en parkeer beleidsplan. Structureel onderhoud wegen en wandelpaden. Onderhoud bomen en groenvoorzieningen. Armoedebeleid. Toename […]

Lees verder


Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 07-07-2020

In dit nieuwsbulletin onze inbreng tijdens de raadsvergadering van 6 juli 2020 (deel 1) van de gemeente Valkenburg a/d Geul zoals: Voorwoord coronavirus. Voorstel college betreffende vaststelling bestemmingsplan ‘Partiële herziening BP Buitengebied 2012 – uitbreiding Camping Vinkenhof’. Motie van raadsfractie VSP voor zwembad (multifunctioneel) bij de Polfermolen. Motie raadsfractie VSP stopzetten procedure bouw Croix de […]

Lees verder


Artikel 32 RvO: Alternatieve vlakfietsroute

Valkenburg a/d Geul, 23-06-2020.   Raadsfractie VSP, p/a Hekerbeekweg 66, 6301 EN Valkenburg a/d Geul. Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com   Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul.   Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul.   Geacht college,   Wederom willen nogmaals uw […]

Lees verder


Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 22-06-2020

Wat hebben wij o.a. aan de orde gesteld tijdens de diverse raadsadviescommissies van de gemeente Valkenburg a/d Geul: Roep om meer openbare toiletten ook in Valkenburg a/d Geul. Onveilige verkeersituaties op diverse plaatsen in Valkenburg. Klachten van bewoners over verkeershufferig gedrag op o.a. de Emmaberg, Nieuweweg en Hekerweg. Maatregelen bewegwijzering autoverkeer heropening toeristenstad coronavirus. Gaan […]

Lees verder


Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 09-06-2020

Nieuwsbulletin raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 09-06-2020 In dit nieuwsbulletin onze inbreng tijdens de raadsvergadering van 8 juni 2020 van de gemeente Valkenburg a/d Geul zoals: Raadsfractie VSP stemt als enigste fractie tegen verhoging van de tarieven milieuparken per 1 juli as. Motie Valkenburg a/d Geul voor € 14. Motie verhuurdersheffing. Voorstel college betreffende […]

Lees verder


Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 25-05-2020

In dit nieuwsbulletin onze inbreng tijdens de diverse commissie -vergaderingen van de gemeente Valkenburg a/d Geul (deel1): Strijd mee om een eerlijk minimumloon. Raadsinformatiebulletin terugkoppeling evaluatiebijeenkomst JOP Burgemeester Henssingel. Voorstellen GR Milieuparken Geul en Maas en vaststellen Verordening afvalstoffenheffing. Voorstel college betreffende beheer mergelsteilwanden. Grondwerkzaamheden hotel Schaepkens van St. Fijt. Achterstallig onderhoud Geulpark en Kasteel […]

Lees verder