DE WEEK VAN MARIANNE

DE WEEK VAN MARIANNE…… het  “product”” Valkenburg

Sinterklaas zit helemaal in de verdrukking, dit heerlijke kinderfeest met rijmpjes, liedjes en surprises heeft het loodje gelegd bij de vercommercialisering van de kerstman. (of moet ik zeggen de ‘kerstmens’?) En natuurlijk wil “het product” Valkenburg in deze wedloop niet achterblijven. Eerste helft oktober werden de kerstbomen al opgehangen en dwingen ons daarmee veel te vroeg de kerstsfeer op.

We leven in een tijd dat alles onder de noemer ‘marketing’ moet vallen. Zo ook Valkenburg. Afgelopen week was er een informatieavond over de perikelen rond  Kerststad Valkenburg en de lering die de overheid had getrokken uit het voorgaande jaar. Daar werd natuurlijk weer “het product” uitgebreid besproken. Voor al die mensen die organisatorisch hierbij betrokken zijn betekent dit overuren.  Op deze avond werd door wethouder Vermeer verteld dat de vorige kerstmarkt 12-15 miljoen omzet heeft opgebracht. Kennelijk natte vingerwerk, op zo’n bedrag een verschilletje van 3 miljoen, een kniesoor die daarop let. En waar is  deze omzet naar toe gegaan? Vermoedelijk de horeca en de middenstand,  wat dan indirect een verkapte subsidie voor deze sectoren is  en waar de inwoners alleen maar de lasten en helemaal niet de lusten van hebben.

Ik ben het dan ook met pastoor Burger eens die ooit in een preek stelde dat de prioriteiten van de lokale overheid liggen bij mooie winkels, centrum, toren en ruïne en niet bij de buurt en de mensen. Een groot deel van de bevolking heeft alleen maar hinder en met name bij het parkeren is er een grote rechtsongelijkheid als de bewoners voor een vergunning moeten betalen en de kerststad bezoekers dit aan hun laars lappen en er niet gecontroleerd wordt. Ook een groot pijnpunt zijn de bussen in een woonwijk, waar de chauffeurs met draaiende motor hun cabine warm proberen te krijgen en waar ook geen naleving wordt toegepast. Wie weet, maken dit jaar ook de Boa’s overuren vanwege het uitschrijven van de boetes van parkeerovertredingen !!!