De week van Marianne

DEMOCRATIE TEN GRAVE GEDRAGEN ?

 

Afgelopen week werd door de coalitie (VVD, D66, CDA en CU)  in de tweede kamer het raadgevend referendum afgeschaft. Nu stelde een raadgevend referendum al niet zoveel voor, want het woord zegt het al. Raadgevend, ze kunnen deze raad rustig naast zich neer leggen, wat ze dan ook terstond deden. De koers was al bepaald en om de schijn van democratie op te houden moesten ze gevolg geven aan het uitschrijven van een referendum toen de criteria werden gehaald om een referendum te houden. En om zichzelf niet steeds weer in de voet te schieten werd al snel besloten om dit democratische instrument maar gelijk weer de nek om te draaien.

Over een bindend referendum willen ze niet eens praten want dan zouden de politici daar gehoor aan moeten geven en zoals het nu elke keer weer gebeurd zijn de politici er alleen voor de mensen als er weer verkiezingen zijn, dan wordt iedereen overgoten met de mooiste beloften en doen ze hun uiterste best om onder de mensen te komen. Om gelijk alles weer te vergeten als de buit binnen is.

 

Door deze daad heeft de politiek zich mijlenver van de burgers geplaatst, terwijl juist nu iedereen mondiger wordt en beter geïnformeerd. Juist nu zou een referendum naar Zwitsers model een handreiking zijn om de burgers serieus te nemen. Dan kan iedereen zich uitspreken over zaken die er echt toe doen in onze samenleving en niet zoals nu achteraf vaak blijkt dat er meer rekening wordt gehouden met Multinationals, de EU en de Bilderberggroep. Het blijkt dat veel politici dubbele agenda’s hebben en omdat veel mensen zich daardoor bedrogen voelen zich daarom afwenden van alles wat politiek heet.

Zo jammer, want politiek gaat ons allemaal aan. Volgens een artikel in De Correspondent wil ongeveer 80 procent van de Nederlanders  bij gelegenheid direct democratisch beslissen en indien dit door een elite niet wordt toegestaan dan kun je dat geen democratie noemen.

 

Op lokaal niveau schort er natuurlijk ook nog wel het een en ander aan. Het zou zomaar kunnen dat de raad gemanipuleerd werd door de vorige burgemeester. Heel handig wist hij vaak een mandaat te bemachtigen en de raad had dan niet in de gaten dat dit mandaat verstrekkende gevolgen had. Zo kon het gebeuren dat een fractievoorzitter gezien werd op een voorlichtingsmiddag over de inrichting van het Walramplein omdat hij geen flauw benul had hoe het er uit zou gaan zien. En zo was de raad verbijsterd en in de veronderstelling dat de schetsen/plannen voor Croix de Bourgogne zouden worden uitgewerkt maar er werd uiteindelijk meegedeeld dat alles in kannen en kruiken was.Toen bij nader inzicht de projectontwikkelaar vraagtekens zette bij de rentabiliteit van het nieuw te bouwen hotel en die niet toereikend bleek moest hier een oplossing voor komen. Niet getreurd, er werd besloten twee dependances te bouwen. Het pand Zinken werd opgeofferd en bouwrijp gemaakt, en tevens werd de grond op de kop van de Dr. Erensstraat ook opgeofferd. Ik heb me laten vertellen dat deze gronden gratis aan de projectontwikkelaar zijn gegeven. (waarde ong. 1 miljoen euro). Er waren al allerlei zaken geregeld en de raad werd achteraf geïnformeerd.

Let wel: DE RAAD IS HET HOOGSTE ORGAAN VAN DE GEMEENTE.

Dit is natuurlijk niet echt democratisch. Besloten raadsvergaderingen worden vaak gehouden, zodra dit over personen gaat – prima, maar zodra dit over gemeentelijke aangelegenheden gaat dan noemt men dit achterkamertjespolitiek.

De Zwitsers bijvoorbeeld gaan 4x per jaar hun stem uitbrengen voor een referendum en hebben dan ook een hoog tevredenheidsgevoel naar hun politici, ze sturen ze namelijk zelf aan en bij, en zodoende doet hun stem er ook werkelijk iets toe. Waarschijnlijk voor Valkenburg a/d Geul niet haalbaar, maar het zou de lokale overheid sieren wanneer er meer naar de stem van de inwoners geluisterd wordt en niet alleen tijdens de verkiezingscampagnes.

Ik heb begrepen dat de VSP daaraan wil bijdragen dus blijf ik hoop houden op betere tijden.