Op deze pagina vindt u alle benodigde gegevens van onze partij.

Naam
Valkenburgse Senioren Partij

Contactgegevens
Secretariaatadres:
Peter Marolein
Pastoor Sartonstraat 8
6301 DM Valkenburg
043-601-5703

E-mailadres:
vspvalkenburg@gmail.com

Facebook:
facebook.com/VSPValkenburg

Overige gegevens
IBAN: NL62 INGB 0007 9476 66
KvK: 68297610
Fiscaal nr.: 8573 81 039

Bestuurssamenstelling
Chrétien Jamin, voorzitter,
Peter Marolein, secretaris/penningmeester,
Lloyd Wagemans, lid.

Beleidsplan
Klik hier om het beleidsplan te downloaden

Beloningsbeleid
Volgens de statuten van de VSP mag de vereniging geen uitkeringen doen aan de oprichter of aan een bestuurder.

Huishoudelijk regelement
Klik hier om ons huishoudelijk regelement te downloaden.

Klik hier om via het contactformulier contact op te nemen.