Jef Kleijnen lijsttrekker VSP

Op voordracht van het bestuur van de VSP is tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 januari 2018 – Jef Kleijnen – met algemene instemming van de leden gekozen tot lijsttrekker van de Valkenburgse Senioren Partij voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Jef zal samen met een enthousiaste groep personen de verkiezingen tegemoet gaan. De slogan van de VSP is: “Het Roer moet om”.

Over enkele dagen zal de overige samenstelling van de lijst bekend worden gemaakt.

Wij zullen u hierover informeren en tevens ons verkiezingsprogramma aan u laten toekomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jef Kleijnen op telefoonnummer 06 – 11 567 995.

Namens de VSP,

Lloyd Wagemans