Jef Kleijnen verlaat de actieve politiek

Jef Kleijnen, één van de mensen van het eerste uur van de Valkenburgse Senioren Partij, heeft besloten om zijn actieve rol te beëindigen.
Hij doet dit om persoonlijke redenen.
De VSP betreurt zijn beslissing maar respecteert zijn besluit.

Jef weet als geen ander problemen binnen de samenleving op te merken en onder de aandacht te brengen en met name op het Sociaal Domein is hij een expert. Bijzonder is dat hij altijd voor de sociaal zwakkeren opkomt. Hij heeft ons op dit gebied geïnspireerd en wij zullen dan ook zijn ideeën en suggesties in de praktijk brengen.
De VSP zal Jef node missen maar hij blijft lid van de partij en hij heeft ons laten weten dat hij op de achtergrond als raadgever beschikbaar blijft.

Jef heeft aangegeven geen behoefte te hebben om dit zwaarwegende besluit van hem verder toe te lichten.

Reacties kunt u geven middels: vspvalkenburg@gmail.com

Namens het bestuur:
Wim Hop
Jan Hendrikx
Lloyd Wagemans