Nieuwsbulletin: Coronavirus en Paaswens 10 april 2020

Beste mensen,

 

Het Coronavirus houdt nog steeds iedereen bezig, het zorgt voor ontzettend veel onrust, problemen en ongemak. Wij spreken ons welgemeend medeleven uit naar mensen en hun familie die rechtsteek getroffen zijn of nog worden door het Coronavirus. Ook hebben wij te doen met de mensen in verzorgingstehuizen en verpleegklinieken die geen bezoek meer kunnen ontvangen. Wij willen u ook vragen: let een beetje op jezelf en de mensen die om je heen wonen.

 

Wij willen iedereen indringend verzoeken om zich aan de (actuele) regels van het Ministerie van Veiligheid en Justitie te houden en de extra aangekondigde noodmaatregelen vanuit onze Veiligheidsregio. Laten wij er alles aan doen om het vreselijke Coronavirus een halt toe te roepen. Samen staan wij sterk.

 

De VSP heeft al eerder aangegeven zich niet politiek te gaan profileren m.b.t. het Coronavirus. Hier zijn in politiek Valkenburg a/d Geul gezamenlijke afspraken over gemaakt. Wij hebben ons ook moeten aanpassen aan de huidige moeilijke omstandigheden. Ook bij ons heb je een aantal mensen die tot de risicogroep behoren. De fractievoorzitters hebben regelmatig digitaal overleg met de burgemeester. Er gaat nu gekeken worden hoe de raadsvergaderingen digitaal gehouden kunnen worden in onze gemeente. Wij zullen u dan ook vanaf nu weer op de hoogte gaan houden wat wij allemaal aan de orde stellen in ons raad/commissiewerk en natuurlijk daarbuiten.

 

Actueel nieuws Coronavirus Valkenburg a/d Geul: ga naar: www.valkenburg.nl

 

Bereikbaarheid gemeente Valkenburg a/d Geul: dit kan alleen telefonisch op: 14 - 043.

 

Rode Kruis hulplijn: Heb je een luisterend oor, advies of extra hulp nodig omdat je in quarantaine of thuisisolatie zit? Dan kun je contact opnemen met de Rode Kruis Hulplijn (070-4455 888). Dit nummer is van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 9:00 – 21:00 uur en op zaterdag tussen 10:00-16:00 uur.

 

 

U kunt ook heel veel informatie terugvinden op de kabelkrant en website van TV Valkenburg.

 

Pasen is niet hetzelfde als voorheen. Toch willen wij u en uw familie, vrienden en kennissen een gezegend en zalig Pasen toewensen. Probeer er toch nog iets moois van te maken.

 

Heeft u behoefte aan hulp en/of een luisterend oor dan kunt u contact opnemen met de VSP: stuur dan een mailtje naar: vspvalkenburg@gmail.com U kunt ook telefonisch contact opnemen met: Jef Kleijnen tel: 06-11567995.

 

De VSP wenst jullie heel veel sterkte in deze moeilijke periode.

 

Namens het bestuur en de raadsfractie van de VSP,

 

Chrétien Jamin en Jef Kleijnen.