Nieuwsbulletin: n.a.v. het Coronavirus 24 april 2020

Hierin gaan wij o.a. expliciet in op de boute uitspraken van gepensioneerd ondernemer Dhr. Charles Otten die hij gedaan heeft tijdens een uitzending van L1 op zondag 19 april 2020 ‘Valkenburg zwaar gebukt onder Coronavirus’. Wij vonden dit beneden alle peil.

 

Beste mensen,

 

Het Coronavirus houdt nog steeds iedereen bezig en zal best nog een tijd kunnen aanhouden. Het zorgt voor ontzettend veel onrust, problemen en ongemak. Wij spreken ons welgemeend medeleven uit naar mensen en hun familie die rechtsteek getroffen zijn of nog getroffen zullen worden, wat wij uiteraard niet hopen door het Coronavirus. Ook hebben wij te doen met de mensen in verzorgingstehuizen en verpleegklinieken die nog geen bezoek meer kunnen ontvangen en oudere mensen die hun kleinkinderen moeten missen of andersom.   Wij willen u ook vragen: let een beetje op jezelf en de mensen die om je heen wonen.

N.a.v. de boute uitspraken van gepensioneerd ondernemer Dhr. Charles Otten Otten die hij gedaan heeft tijdens een uitzending van L1 op zondag 19 april 2020 ‘Valkenburg zwaar gebukt onder Coronavirus’, waar heel veel mensen zich aan gestoord hebben het volgende: Laten wij even helder zijn. Niet alleen de horeca heeft het zwaar in deze crisis veroorzaakt door het Coronavirus, maar ook de detailhandel, ZZP’ers, de contactberoepen, werknemers, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden hebben het ook heel erg zwaar en hebben te kampen met een grote onzekerheid. Want iedereen wordt door deze crisis hard geraakt.

De uitzending was in en intriest voor het imago van Valkenburg. Het is gewoon te gek voor woorden dat een Valkenburgse ondernemer ouderen en andere bedreigde medeburgers wil opsluiten en de rest hun gang wil laten gaan. Dit raakt natuurlijk kant nog wal. Bedenk dat ook de Valkenburgse horeca voor een groot gedeelte draait op de oudere medemens, die zorg draagt dat de horeca vooral de restaurants het hoofd boven water kunnen houden. Dhr. Otten toont hier nadrukkelijk aan dat hij totaal geen respect heeft voor ouderen die notabene deze maatschappij opgebouwd hebben.

De gezondheid komt voor ons op de allereerste plaats. Kijk maar eens hoe vreselijk dit Coronavirus om zich heen slaat als je kijkt naar de mensen die op de IC terechtkomen en hoeveel mensen hier op een vreselijke manier aan overlijden. En wat te zeggen over de erbarmelijke situaties in de Verpleegtehuizen. Daarom is het voor ons onbegrijpelijk dat er nog altijd mensen zijn die moedwillig de opgelegde regels aan hun laars lappen. B.v. een afstand van 1,5 meter niet in acht nemen.

Wat ons betreft mag hier gewoon keihard tegen opgetreden worden, want iedereen moet intussen wel weten wat de regels inhouden. Wij blijven dit aan de kaak stellen. Als je je niet aan de regels houd vorm je een gevaar, vooral voor de gezondheid van andere mensen.

Zo toon je ook totaal geen respect voor mensen in de vitale beroepen die onder heel hoge werkdruk hun werk moeten uitvoeren zoals artsen, verpleegkundigen, thuiszorg, mantelzorgers, schoonmakers, mensen werkzaam in de winkels, Boa’s, politie enz. enz.

Wij zijn het ook niet eens met de uitspraak van Premier Rutte die diverse malen aangeeft dat hij trots is op 17 miljoen Nederlanders die zich aan de regels houden, omdat zich hier niet iedereen aan houd. Maar wij zijn wel trots op de vele mensen in Nederland en in ons mooie Valkenburg a/d Geul die zich wel aan de opgelegde regels houden, maar wij zijn niet te spreken over de mensen die deze regels moedwillig aan hun laars lappen en hier zodoende o.a. een gevaar vormen voor de gezondheid van andere mensen.

Wij willen iedereen indringend verzoeken om zich aan de (actuele) regels van het Ministerie van Veiligheid en Justitie te houden en de extra aangekondigde noodmaatregelen vanuit onze Veiligheidsregio. Laten wij er alles aan doen om het vreselijke Coronavirus een halt toe te roepen. Samen staan wij sterk.

De VSP heeft al eerder aangegeven zich niet politiek te gaan profileren m.b.t. het Coronavirus. Hier zijn in politiek Valkenburg a/d Geul gezamenlijke afspraken over gemaakt. Wij hebben ons ook moeten aanpassen aan de huidige moeilijke omstandigheden. Ook bij ons heb je een aantal mensen die tot de risicogroep behoren. De fractievoorzitters hebben regelmatig digitaal overleg met de burgemeester. Hier vragen wij structureel om een helpende hand te bieden, zowel aan onze ondernemers, verenigingen en de inwoners van onze mooie gemeente. De eerste digitale raadsvergaderingen hebben reeds plaatsgevonden op 22 en 23 april jl. Hier zijn alleen hamerstukken aan de orde geweest waar alle raadsfracties het over eens waren. De komende raadscyclus start weer op in mei. Wij zullen u verder op de hoogte gaan houden wat wij allemaal aan de orde stellen in ons raad/commissiewerk en natuurlijk daarbuiten.

 

Actueel nieuws Coronavirus Valkenburg a/d Geul: ga naar: www.valkenburg.nl

 

Bereikbaarheid gemeente Valkenburg a/d Geul: dit kan alleen telefonisch op: 14 - 043.

 

Rode Kruis hulplijn: Heb je een luisterend oor, advies of extra hulp nodig omdat je in quarantaine of thuisisolatie zit? Dan kun je contact opnemen met de Rode Kruis Hulplijn (070-4455 888). Dit nummer is van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 9:00 – 21:00 uur en op zaterdag tussen 10:00-16:00 uur.

 

U kunt ook heel veel informatie terugvinden o.a. via de regionale media en hun websites.

 

Heeft u behoefte aan hulp en/of een luisterend oor dan kunt u contact opnemen met de VSP: stuur dan een mailtje naar: vspvalkenburg@gmail.com U kunt ook telefonisch contact opnemen met: Jef Kleijnen tel: 06-11567995.

 

De VSP wenst jullie heel veel sterkte in deze moeilijke periode.

 

Namens het bestuur en de raadsfractie van de VSP,

 

Chrétien Jamin en Jef Kleijnen.