Nieuwsbulletin: Raadsfractie VSP 19 januari 2021

Reactie raadsfractie VSP op niet ontvangen bouwleges Par’Course.

Wij als VSP zijn hier nogal van geschrokken. Het gaat hier over een bedrag van maar liefst € 458.801,04. Wat wij ons expliciet afvragen hoe het heeft kunnen gebeuren dat er een tijdelijke publicatie van de genoemde verordening niet heeft plaatsgevonden. Tevens willen wij weten wie hier expliciet verantwoordelijk voor was of is. Ook roept het de vraag bij ons op of dit nog verdere consequenties voor meerdere aanslagen heeft. Ook kunnen wij ons grotendeels vinden in de ex. art. 32 RvO vragen die de raadsfracties van het CDA, PGP en de VVD hierover gesteld hebben. Ook wij waren van plan hier gelijksoortige vragen over te stellen. Wij zijn dus heel erg benieuwd naar de beantwoording van deze vragen. Tevens willen wij hierover alsnog een discussie met het college over voeren.

 

Wij waren hier niet van op de hoogte dat het normblad NEN 2580 niet gepubliceerd was en wij vinden dit een schande. Hetzelfde geldt ook voor de rechtszaak (men heeft dus nagelaten om de raad te informeren).

 

Wij willen over deze omissie tekst en uitleg hebben van het college i.v.m. vernietiging legesaanslag Par’Course. Dit zal aan de orde komen tijdens de raadsadviescommissie EFTR van 3 februari as. Maar wij als VSP gaan er ook vanuit dat de verantwoordelijke wethouder zijn conclusies trekt uit deze flater en haar/zijn verantwoordelijkheid neemt. Doet de wethouder dit niet dan is dit een ondermijning van het politieke bestel in Valkenburg a/d Geul en minachting van haar inwoners.

 

Verspreiden huis aan huis folder VSP.

Wij hebben de afgelopen week zo’n 7.500 huis aan huis folders verspreidt. Een woord van dank aan de mensen die deze mee verspreidt hebben. Tevens hebben wij al heel wat positieve reacties n.a.v. deze folder mogen ontvangen.

 

Namens de raadsfractie van de VSP,

 

Jef Kleijnen                                      Lloyd Wagemans                                 Gertie Silverentand