Nieuwsbulletin: Rondvraag Commissie SOB 10 september 2019

Commissie SOB 10 september 2019 (RONDVRAAG)

 

Vraag 1: Stopbord Herkenbroekerweg

Naar aanleiding van uw beantwoording van schriftelijke vragen raadsfractie VSP d.d. 7 augustus 2019 geeft u o.a. aan dat u niet van plan bent om het ‘stopbord’ Herkenbroekerweg terug te plaatsen.

Dit zou volgens u voor verwarring kunnen zorgen. Wij zijn het hier niet mee eens. Op 31 augustus jl. heeft wethouder Vankan nog contact hierover gehad met Jef Kleijnen. De wethouder gaf aan dat hij zich op de hoogte was gaan stellen en ook twijfelde of wel het juiste besluit was genomen. Intussen heeft men wel borden geplaatst dat de verkeerssituatie gewijzigd is.

Buurtbewoners klagen steen en been dat het nu onveiliger en onoverzichtelijker (i.v.m. de spoortunnnel) is geworden. En volgens ons is dit ook zo.

 

Wij willen u alsnog verzoeken om in het kader van de verkeersveiligheid en het voorkomen van ongevallen ter plaatse, het stopbord aan de Herkenbroekerweg weer terug te plaatsen. Ben u daartoe bereid? Zo niet graag uitleg waarom u deze verkeersonveilige situatie heeft gecreëerd.

Reactie wethouder Vankan: De VSP heeft hier al een artikel 32 vraag over ingediend. Die heeft hij inmiddels beantwoord en ziet geen aanleiding daar voorlopig iets mee te doen. Het is volgens hem zo dat we hier eerst eens een tijd aan moeten wennen.

 

Met dit antwoord kan de VSP natuurlijk geen genoegen nemen. De verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer is met deze absurde maatregel in het geding. Dit gaat ongetwijfeld tot ongelukken en ergenissen werken. Wordt vervolgd.

Vraag 2: Verleggen VOP Reinaldstraat

 

Wij als VSP zijn zeer te spreken dat op aandringen van de VSP een voetgangersoversteekplaats behouden is gebleven op de Reinaldstraat ter hoogte van AH/SNS-bank.

U heeft de oversteekplaats wel verlegd. Kunt u de commissie aangeven welke redenen daartoe hebben geleid?

 

Het grote probleem welk nu speelt, en wij ook reeds herhaaldelijk aan u hebben laten weten, is dat er ter hoogte van de nieuwe VOP structureel gelaadt en gelost wordt door onder andere de vrachtwagens van AH. Dit ondanks dat u de BOA’s hiervan op de hoogte zou hebben gesteld en met AH hierover in contact bent getreden. Dit zorgt ook hier wederom voor de nodige gevaarlijke onveilige verkeerssituaties.

 

Wat gaat u doen om er zorg voor te dragen dat er niet meer geparkeerd gaat worden voor de oversteekplaats ‘AH laad en losplaats’?

 

Waarom neemt u als wethouder, door het verplaatsen van de VOP, het risico dat er ongelukken kunnen gebeuren door deze onduidelijke verkeerssituatie te creëren? Is bij het veranderen van deze verkeerssituatie al gewerkt in de geest van de nieuwe omgevingswet. Dus heeft u vooraf overleg gehad met bedrijven en omwonenden ter plaatse teneinde tot een gedragen besluit te komen? Dat had wellicht veel ellende en vragen voorkomen.

Reactie wethouder Vankan: Ook hier zal een gewenningsperiode gelden. Tevens is team Handhaven geïnformeerd toe te zien dat hier niet geparkeerd wordt. Er zijn ook afspraken met AH gemaakt met het verzoek de voertuigen verder dan de OVP te parkeren om te laden en lossen. Als VSP zullen wij dit nauw volgen.

 _____________________
L. Wagemans 10-9-2019